Loading

อสังหาฯเชียร์ลั่นคนซื้อได้อานิสงส์ โยธารื้อกฎเหล็กสร้างที่จอดรถคอนโด

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2551
อสังหาฯเชียร์ลั่นคนซื้อได้อานิสงส์ โยธารื้อกฎเหล็กสร้างที่จอดรถคอนโดฯ

          แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมโยธาฯ อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2517 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ว่าด้วยเรื่องการสร้างที่จอดรถยนต์ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วน เรื่องของการสร้างที่จอดรถอาคารที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม แนวทางการพิจารณาคือจะหาข้อสรุปอยู่ว่า ยังจำเป็นต้องกำหนดให้มีการสร้างที่จอดรถใน โครงการคอนโดฯ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหรือไม่

แหล่งข่าวกล่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กรมโยธาฯ พิจารณาปรับแก้ไขปัญหาเรื่องที่จอดรถในโครงการคอนโดฯ โดยเสนอว่ารัฐควรผ่อนปรับให้การพัฒนาคอนโดฯ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องสร้างที่จอดรถ โดยปรับปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ขณะนี้ใหม่ พร้อมทั้งระบุว่าหากไม่ต้องสร้างที่จอดรถจะสามารถลดต้นทุนก่อสร้างได้จำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่ถูกลง

สำหรับสาระสำคัญ ได้กำหนดประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถยนต์ คือ 1.โรงมหรสพ 500 ที่นั่งขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน/จำนวน 20 ที่นั่ง 2.โรงแรมที่มีห้องพัก 30 ห้องขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 10 คัน สำหรับห้องพัก 30 ห้องแรก 3.อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละห้องตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า1คันต่อ1ครอบครัว

4.ภัตตาคารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 150 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 4 คัน/พื้นที่ตั้งโต๊ะอาหาร 15 ตร.ม. 5.ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ 300 ตร.ม.ขึ้นไป มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน/พื้นที่ 20 ตร.ม. 6.สำนักงานที่มีพื้นที่ 300 ตร.ม.ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน/พื้นที่ 60 ตร.ม. 7.อาคารขนาดใหญ่ มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน/พื้นที่อาคาร 120 ตร.ม. 8.ห้องโถงของโรงแรม ภัตตาคารหรือ อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 10 ตร.ม.

นายธำรงค์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกลุ่มนิรันดร์เรสซิเดนซ์ ให้ความเห็นกรณีดังกล่าวว่าหากรัฐทบทวนกฎกระทรวงเรื่องที่จอดรถและยกเลิกบังคับใช้กับโครงการคอนโดฯ ตามแนวรถไฟฟ้าจะส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาฯ และทำให้ต้นทุนพัฒนาคอนโดฯ ถูกลง โดยเฉพาะคอนโดฯ ในซอยใกล้แนวรถไฟฟ้าจากปัจจุบันราคาล้านบาทต้นๆ ก็อาจตั้งราคาขายได้ในระดับ 6-7 แสนบาท/ยูนิต ส่งผลดีต่อผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหารถติด ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ