Loading

คอนโด เฮ สผ. ยอมถอ

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2551
คอนโด เฮ สผ. ยอมถอย

         นายเกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ สผ. จะเชิญคณะกรรมการผู้ชำนาญการมาประชุม เพื่อทบทวนมาตรการ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับโครงการที่พักอาศัย โดยเฉพาะเรื่องการ ให้ปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อน จากเครื่องปรับอากาศในโครงการอาคารชุดซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุดได้ มีการเชิญตัวแทนที่เกี่ยวข้อง เช่น สผ. กฤษฎีกา กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น มาหารือเพื่อ แก้ปัญหาในการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการอาคารชุดที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นว่าควรจะยกเลิกมาตรการดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาต่อในสัปดาห์นี้

เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโครงการอาคารชุดจำนวนมากร้องเรียนไปยัง สผ. โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อเครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน ในโครงการอาคารชุด ทำให้ต้องเพิ่มขนาดพื้นที่โครงการและราคาขายส่งผลให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางได้รับความเดือดร้อน

สผ.จึงมีนโยบายที่จะรวบรวมมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และได้กำหนดเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ ในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยให้พิจารณาว่า มาตรการใดที่ออกโดยมีระเบียบข้อกฎหมายรองรับชัดเจนยังยึดถือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม

สำหรับมาตรการที่อาศัยหลักเกณฑ์ทางวิชาการมาใช้เป็นแนวทาง ให้พิจารณาว่ามาตรการใดจำเป็นต้องคงเอาไว้ มาตรการใด ที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนตามข้อเสนอของเอกชน เพื่อจะได้นำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการหลังจากนั้นจะเชิญภาคเอกชนมาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม สผ.ยังมีแนวคิด ที่จะนำการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นกลับมาใช้อีกครั้ง หลังจากที่หยุดไป โดยอยู่ระหว่างการรอนโยบายจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ ว่าจะมีแนวทางอย่างไร

ด้านนายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค กล่าวว่า มีคอนโดมิเนียมที่ขายไปแล้ว แต่ยังก่อสร้างไม่ได้ เพราะติดเงื่อนไขดังกล่าวกว่า 30 โครงการ ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด และผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังผู้ที่ซื้อโครงการไปแล้ว เพราะโครงการจะล่าช้ากว่ากำหนด

บริษัทกำลังรอดูความชัดเจนในเรื่องนี้ หาก สผ.ยอมผ่อนปรนให้ก็จะเริ่มพัฒนาโครงการคอนโด มิเนียมบนถนนรัชดาฯ ต่อ แต่ถ้ายังไม่ผ่อนปรน คงจะต้องปรับรูปแบบโครงการใหม่ โดยครึ่งหนึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารแนวราบ และอีกครึ่งหนึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารแนวสูง ซึ่งเมื่อลองคำนวณราคาขายใหม่แล้ว จะต้องปรับจาก 5.5 หมื่นบาทต่อ ตร.ม. เป็น 7 หมื่นบาทต่อ ตร.ม.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ