Loading

กม. แอสโควร์ แอคเคาท์ ผู้ซื้อมีแต่ได

วันที่ : 30 มกราคม 2551
กม. แอสโควร์ แอคเคาท์ ผู้ซื้อมีแต่ได้

        พ.ร.บ.การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญามีจุดประสงค์เพื่อคุมครองผู้บริโภคในการทำธุรกรรมในการ ซื้อที่อยู่อาศัย เช่น ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ซื้อคอนโดมิเนียม โดยกฎหมายฉบับนี้น่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเป็นหลักประกันว่าจะไม่สูญเสียเงินดาวน์ที่ผ่อนไปในแต่ละเดือนแม้เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์จะเปิดกิจการหรือไม่สร้างโครงการต่อ

ผลดีที่เกิดขึ้นสำหรับคนซื้ออย่างแน่นอน คือ เงินดาวน์ที่ผ่อนในแต่ละเดือนประมาณ 10-30% จะไม่หายไปไหน จากเดิมจะต้องผ่อนให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการ แต่ของใหม่ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีการตั้งหน่วยงานกลางหรือตัวกลางที่เรียกว่า Escrow Agent ซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์จะเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและมีการโอนเกิดขึ้นจริง เช่น บ้านสร้างเสร็จและมีการโอนเกิดขึ้นจึงจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้ประกอบการ

ดังนั้น หากโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการไหนไม่ก่อสร้างต่อ หรือเลิกล้มกลางคัน หรือโดนยึดกิจการก็ตาม ผู้ซื้อจะได้รับเงินจำนวนที่จ่ายไปพร้อมดอกเบี้ยคืนด้วย จึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยที่มีกฎหมายฉบับนี้พร้อมกลไกดังกล่าวมาคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและธุรกิจอสังหาฯกำลังซบเซา คนซื้อส่วนหนึ่งไม่มีความมั่นใจในการซื้อบ้านเหมือนในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังบูม

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ