Loading

ชี้ร่างกม.คอนโดฯฉบับใหม่ ยังเกาไม่ถูกที่คันต้องแก้ต่

วันที่ : 28 มกราคม 2551
ชี้ร่างกม.คอนโดฯฉบับใหม่ ยังเกาไม่ถูกที่คันต้องแก้ต่อ

           นายนคร มุธุศรี นายกก่อตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริษัท บี.เอ็ม.กรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารอาคาร กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่ที่จะประกาศ ใช้เร็วๆ นี้ หากดูเนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด จะเห็นว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอยู่อีก 50% แต่โดยภาพรวมพอรับได้ และคงต้องให้มีผลบังคับใช้ไประยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยแก้ไขต่อไป

สำหรับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปและทำให้ผู้ซื้ออาคารชุดเสียประโยชน์ คือ การตัดเรื่องการขึ้นทะเบียนอาคารชุดตั้งแต่ก่อนเปิดขาย ซึ่งในกฎหมายอาคารชุดต่างประเทศจะกำหนด ให้ขึ้นทะเบียนก่อนขาย เพื่อให้ผู้ซื้อตรวจสอบได้ว่าอาคารชุดที่จะซื้อมี รายละเอียดใดบ้าง เพราะหากซื้อก่อนแล้วไปจดทะเบียนหลังจากอาคารสร้างเสร็จอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ซื้อไม่ทราบ

นอกจากนี้ ยังได้ตัดคุณสมบัติบางข้อของผู้จัดการนิติบุคคลออกไป เช่น วุฒิการศึกษาที่เดิมกำหนดให้ผู้จัดการนิติบุคคลจะต้องจบปริญญาตรี แต่ในร่างปัจจุบันไม่ได้กำหนดไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการบริหารอาคารได้

อีกประเด็นที่จะมีผลต่อการ บริหารอาคาร คือ การเรียกประชุมใหญ่ที่กำหนดให้ต้องมีผู้มาประชุมมีเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จากเดิมที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพราะหากกำหนดไว้ต่ำเกินไป ก็อาจเกิดปัญหาเช่นกัน

สำหรับเนื้อหาของ พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่ที่ไม่ถูกตัดออก และน่าจะมีผลดีกับการบริหารอาคาร คือ บทลงโทษที่กำหนดลงโทษทั้งผู้จัดการนิติบุคคล ประธานกรรมการ ตัวนิติบุคคล หรือแม้แต่เจ้าของร่วม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ