Loading

อธิบดีฯกรมท้องถิ่นเปิด สนง.เทศบาลสันกำแพงมูลค่า 29 ล้า

วันที่ : 2 มกราคม 2551
อธิบดีฯกรมท้องถิ่นเปิด สนง.เทศบาลสันกำแพงมูลค่า 29 ล้าน

          อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลสันกำแพง งบประมาณก่อสร้างกว่า 29 ล้านบาท เน้นย้ำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชน

          วันนี้ (2 ม.ค.51) นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวศุภนิมิต วรกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง ให้การต้อนรับ รวมทั้งมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

          ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง หลังใหม่นี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การทำงานในการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำว่าการจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วย

          ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ของเทศบาลตำบลสันกำแพง นั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน การให้บริการ การแก้ไข้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และที่สำคัญที่สุดก็เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

          สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพงหลังนี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมอย่างหนัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 2,800 ตารางเมตร รูปทรงอาคารเป็นแบบล้านนาประยุกต์ เน้นการประหยัดพลังงาน ใช้งบประมาณก่อสร้าง 29,049,500 บาท

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ