Loading

แฟลตดินแดงแลกบ้านเอื้อฯฟรี กคช.ชงบอร์ดไฟเขียว 29 พ.ย

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2550
แฟลตดินแดงแลกบ้านเอื้อฯฟรี กคช.ชงบอร์ดไฟเขียว 29 พ.ย.

นายพิทยา เจริญวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 จะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กคช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนแฟลตดินแดงบางส่วนต้องการที่จะนำ
ห้องพักในแฟลตดินแดงมาแลกสิทธิกับโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าส่วนต่างเพิ่มเติม จากที่ก่อนหน้านี้ กคช.กำหนดว่าหากมีการแลกห้องในแฟลตดินแดงกับบ้านเอื้ออาทรนั้นจะต้องจ่ายเงินค่าส่วนต่างอีกประมาณ 130,000 บาทต่อราย จากราคาเต็มของบ้านเอื้ออาทรอยู่ที่ประมาณ 390,000 บาท ขณะที่ กคช.ให้ผลตอบแทนจากการคืนสิทธิของผู้อยู่อาศัยของแฟลตดินแดงรายละ 250,000 บาท และค่าขนย้ายอีกรายละ 10,000 บาทเท่านั้น

นายพิทยากล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องแฟลตดินแดง จากการลงพื้นที่เพื่อพบกับผู้อยู่อาศัยจำนวน 1,100 ครอบครัว จากจำนวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดกว่า 1,900 ครอบครัวของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งล่าสุดเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2550 พบว่ามีผู้อยู่อาศัยประมาณ 15% ต้องการแลกสิทธิกับโครงการบ้านเอื้ออาทรประมาณ 10% ต้องการคืนสิทธิการเช่าให้กับ กคช. และอีก 10% ต้องการที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในแฟลตดินแดง 2 และต้องการที่จะจ่ายค่าเช่าในอัตราเดิมคือที่ประมาณ 300 บาทต่อเดือน และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 65% นั้นต้องการที่จะให้มีการก่อสร้างใหม่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ