Loading

สมหมายดันก.ม.เอสโค แอคเคาท์เข้าครม.

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2550
สมหมายดันก.ม.เอสโค แอคเคาท์เข้าครม.

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กฎหมายเอสโค แอคเคาท์ นั้น ในต่างประเทศได้มีการนำมาใช้กันอยู่แล้ว แต่ในเมืองไทยแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ได้ให้ความสำคัญ ซึ่งจะพยายามผลักดันให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า หากไม่สามารถนำเข้าสู่ ครม.ได้ทันภายในสัปดาห์หน้าก็คงไม่ทันการพิจารณาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คงต้องรอให้รัฐบาลใหม่มาพิจารณาต่อไป

 

""กฎหมายเอสโค แอคเคาท์ นั้น เป็นการวางกรอบและข้อกำหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ในเชิงปฏิบัติสามารถทำได้ดีขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น เอสโคแอคเคาท์ ที่กล้าทำเพราะเป็นการนำหลักทรัพย์ไปวางไว้กับแบงก์ ไม่สามารถถอนได้ หากมีกฎหมายขึ้นมารองรับก็จะทำให้มีการรับประกันและข้อกำหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ในเชิงปฏิบัติสามารถทำได้ดีขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น เอสโค แอคเคาท์ ที่กล้าทำเพราะเป็นการนำหลักทรัพย์ไปวางไว้กับแบงก์ ไม่สามารถถอนได้ หากมีกฎหมายขึ้นมารองรับก็จะทำให้มีการไถ่ถอนได้""

 

ปัญหาในขณะนี้คือ รัฐบาลได้ให้แต่ละกระทรวงไปเลือกกฎหมายที่ดีที่สุดให้เข้ามา ซึ่งแต่ละกระทรวงก็ได้คัดเลือกกฎหมายที่ดีเข้าสู่การพิจารณา ทำให้แต่ละกระทรวงจึงแย่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณา ส่วนของกระทรวงการคลังกฎหมายที่ดีก็มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ กฎหมาย ก.ล.ต.ซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาไปแล้ว กฎหมายสรรพสามิต ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง กฎหมายหนี้สาธารณะก็กำลังอยู่ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกเมื่อวานนี้เป็นวันแรก ซึ่งรมว.คลังได้ไปชี้แจงเอง ซึ่งกฎหมายที่กล่าวมานั้นกระทรวงการคลังพยายามผลักดันให้ทัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ