Loading

ธอส.จี้พรรคการเมือง บรรจุนโยบายอสังหาฯ สานต่อบ้านเอื้ออาท

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2550
ธอส.จี้พรรคการเมือง บรรจุนโยบายอสังหาฯ สานต่อบ้านเอื้ออาทร

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวในการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551 ความหวังจากเลือกตั้ง หัวข้อ "การแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาการกระจายรายได้" ว่าปัจจุบัน ธอส.มีการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนประมาณ 67% ของสินเชื่อทั้งหมด ซึ่ง ธอส.มองว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนสำคัญของภาคเศรษฐกิจ จึงอยากให้รัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่กำลังเลือกตั้งบรรจุเรื่องการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์เข้าไปในนโยบายด้วย

         

"กรณีบ้านเอื้ออาทรนั้นเป็นโครงการที่ดี อยากให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไร เพราะแต่ละโครงการที่พัฒนานั้นตั้งอยู่ห่างไกล ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก ซึ่งถือเป็นภาระค่อนข้างมาก หากเป็นไปได้ควรสร้างในที่ที่เป็นที่เช่าแทน หรือให้เอกชนสร้าง และการเคหะแห่งชาติดูแลเรื่องนโยบายอย่างเดียวจะดีหรือไม่"

         

นายขรรค์กล่าวว่า ในอนาคต ธอส.มีแผนจะให้กู้ซื้อบ้านได้ 100% เพื่อรองรับคนที่ไม่มีเงินออมแต่มีเงินเดือนสูงพอที่จะผ่อนได้ แต่จะต้องมีการตั้งบริษัทรับประกันสินเชื่อ (Mortgage Company) ขึ้นมาก่อน ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะรับประกันเงินกู้ 20% โดยผู้กู้จะต้องเสียค่าประกันดังกล่าวด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังรอกระทรวงการคลังแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก่อน

         

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการด้านวิจัยเศรษฐกิจส่วนรวมและการกระจายรายได้ สถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปัจจุบันคนจนมีประมาณ 9.5% ของคนไทยทั้งประเทศ หรือประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่จนทั้งเงินและจนทั้งโอกาส ดังนั้น การแก้ไขเรื่องดังกล่าวทำได้ 3 ประการ คือ 1.การแก้ไขโดยใช้นโยบายเสรีนิยม คือให้กลไกตลาดเป็นตัวดัน ซึ่งก็คือเศรษฐกิจ เพราะหากเศรษฐกิจโตประชาชนจะมีรายได้ 2.นโยบายประชานิยม ซึ่งที่ผ่านมาเคยใช้ได้ผลใน 2 เรื่อง คือ 30 บาทรักษาทุกโรค และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งส่วนนี้ประสบผลสำเร็จ 50%  3.เรื่องรัฐสวัสดิการ ซึ่งก็คือรัฐให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานในทุกประเด็นแต่ก็ต้องใช้เงินมาก ซึ่งคงต้องเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยรัฐบาลชุดใหม่ควรจะใช้นโยบายทั้ง 3 แบบผสมผสาน

 

 

ที่มา : เว็บไซต์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ