Loading

ปรับราคาที่ดินยกแผ

วันที่ : 12 กันยายน 2550
ปรับราคาที่ดินยกแผง

แหล่งข่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผยกับ โลกวันนี้ถึงความคืบหน้าในการปรับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์หรือประเมินราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครว่า ราคาประเมินที่ดินที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 กำลังจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กรมธนารักษ์จึงจำเป็นต้องปรับราคาประเมินที่ดินอีกครั้งเพื่อประกาศใช้ให้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2551 และจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ในแต่ละรอบบัญชีราคาประเมินที่ดินจะมีอายุ 4 ปี) ขณะนี้คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบราคาประเมินที่ดินแล้วทั้ง 50 เขต

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินในแต่ละเขต เช่น เขตบางรัก มีการปรับราคาในหลายถนน อาทิ ถนนสีลม ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบัน (ปี 2547-2550) ตารางวาละ 340,000-600,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่ (ปี 2551-2554) เฉลี่ยตารางวาละ 650,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 50,000 บาท คิดเป็น 8.3% ถนนเจริญกรุง ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 51,000-380,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 420,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 40,000 บาท คิดเป็น 10.52% ถนนพัฒน์พงษ์ 1, 2 ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 430,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวางละ 550,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นตารางวาละ 120,000 บาท คิดเป็น 21.81% ถนนธนิยะ ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 340,000-510,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 550,000 บาท ถนนศาลาแดง ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 220,000-380,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 400,000 บาท

 

เขตสาทรมีการปรับราคาในถนนสาทรใต้ ซึ่งราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 170,000-300,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 400,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 100,000 บาท คิดเป็น 33.33% ถนนสาธุประดิษฐ์ ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 60,000-100,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 150,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 50,000 บาท คิดเป็น 50% ถนนเย็นอากาศ ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 43,000-68,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 150,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 82,000 บาท คิดเป็น 120% ถนนจันทร์ตัดใหม่ ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 77,000-150,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 200,000 บาท ถนนสวนพลู ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 120,000-130,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 180,000 บาท และถนนนางลิ้นจี่ ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 43,000-130,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 140,000 บาท และเขตสัมพันธวงศ์ เช่น ถนนเยาวราช มีการปรับราคาประเมินที่ดินเช่นกัน โดยราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 260,000-510,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 550,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 40,000 บาท คิดเป็น 7.84%

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ