Loading

ผู้ว่ากนอ.ยันต่างชาติยังสนลงทุนไทย ยอดขายพื้นที่ในนิคม 8 เดือนกว่า 2,000 ไร

วันที่ : 31 สิงหาคม 2550
ผู้ว่ากนอ.ยันต่างชาติยังสนลงทุนไทย ยอดขายพื้นที่ในนิคม 8 เดือนกว่า 2,000 ไร่

นายอุทัย จันทิมา ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า แม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะมีการชะลอตัวลงไปบ้าง แต่ยังคงมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากการเข้าซื้อที่ดินเพื่อเปิดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามีประมาณ 2,000 ไร่ จากเป้าหมายทั้งปี 3,000 ไร่ ซึ่งถือเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับปี 2549 ที่มียอดขายประมาณ 3,000 ไร่

 

ทั้งนี้ สาเหตุที่นักลงทุนไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเท่าใดนั้น เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะภายในประเทศไทยมากนัก ซึ่งจากตัวเลขของผู้ลงทุนทั้งหมด เป็นนักลงทุนต่างชาติถึง 60% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทแม่เข้ามาเปิด ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทรับผลิตชิ้นส่วน โดยในปีนี้มีบริษัทที่ปิดกิจการไปเพียง 10 แห่ง ซึ่งบริษัทเหล่านี้ปิดไปเพราะเทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยน เช่น ผลิตหลอดภาพ จอภาพเป็นต้น ปัจจุบันกนอ.มีนิคมอุตสาหกรรม 14 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 1.1 แสนไร่ มีพื้นที่ว่างในปัจจุบัน 12,000 ไร่

 

ที่ผ่านมายังมีการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพอยู่และยังไม่เห็นสัญญาณบอกเหตุว่าการลงทุนจะหายไป ดูได้จากยอดขายพื้นที่ในนิคม และล่าสุดยังอยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนรายใหญ่ 3 รายเพื่อลงทุนในนิคมราชบุรี 2,000 ไร่, ชลบุรี 800 ไร่ และประจวบคีรีขันธ์ 6,000 ไร่ โดยเป็นกลุ่มสหวิริยานายอุทัยกล่าว

 

ก่อนหน้านี้ กนอ. บริษัทพรอสเพคท์ เอสเตทส์  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กนอ.  ในการพัฒนาคอมมิวนิตี้มอลล์ ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์โดยกนอ.ลงทุนในสัดส่วน 20% ที่เหลือเป็นส่วนของบริษัท พรอสเพคท์ฯ โดยเริ่มโครงการแรกที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บนพื้นที่ 5 ไร่  ขนาด 9,000 ตร.ม. เป็นพื้นที่ปล่อยเช่า 4,500 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท กำหนดเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2551

 

สำหรับราคาเช่านั้น คิดตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้ในแต่ละพื้นที่นั้นๆ โดยที่ลาดกระบังคิดราคา 500-2,000 บาท/ตร.ม./เดือน โดยในปีแรกคาดว่าจะมีรายได้จากการเช่า 25-35 ล้านบาท/ปี  คาดว่าจะสามารถคืนเงินลงทุนได้ในอีก 8 ปีข้างหน้า นอกจากโครงการที่ลาดกระบังแล้ว ในปี 2551 ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู พื้นที่เช่าประมาณ 7,000 ตร.ม. , บางชัน พื้นที่เช่าประมาณ 6,000 ตร.ม. และแหลมฉบังพื้นที่เช่า 15,000 ตร.ม.

 

ด้านนายประพันธ์ อังพานิชเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอสเพคท์ เอสเตทส์ จำกัด กล่าวว่า การพัฒนา ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ว่า เป็นการมอง ชีวิตความเป็นอยู่ (Lifescape) ของแต่ละบุคคลในทุกๆ มุมมอง คือ Live.Love.Learn.Legacy ซึ่งลูกค้าจะได้เติมเต็มความต้องการในแง่มุมเหล่านี้เมื่อมาที่ ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ทั้งการเสริมสร้างการใช้ชีวิต (Live) ที่ดีขึ้น การเสริมสร้างความรักความอบอุ่น (Love) จากการมาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานที่นี่ การเสริมสร้างการเรียนรู้ (Learn) และการสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อคืนสิ่งดีๆสู่สังคม (Legacy) สำหรับในอนาคต ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ จะดำเนินการไปในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

 

ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ตเมนท์ในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ และความต้องการของลุกค้า โดยจะเน้นที่อพาร์ตเมนท์ระดับบน เนื่องจากโดยรอบนิคมจะมีอพาร์ตเมนท์ระดับกลาง-ล่างจำนวนมากอยู่แล้วนายประพันธ์ กล่าว

 

ล่าสุดกนอ. บริษัทพรอสเพคท์ฯและและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จับมือลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายในโครงการ ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ (iPlace Lifescape Center) โครงการแรกที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ. ฉลองกรุง เพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับกิจการในนิคมอุตสาหกรรม อำนวยความสะดวก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ (Lifescape) ของคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมและ

ชุมชนโดยรอบ ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ถูกออกแบบให้เป็นอาคารทันสมัยสามชั้น บรรยากาศร่มรื่นสไตล์รีสอร์ท ประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลาย เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านอุปกรณ์มือถือ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ และบริการอื่นๆ นอกจากนั้น ไอเพลส ไลฟสเคป เซ็นเตอร์ ยังมีจุดเด่นคือ ศูนย์ธุรกิจครบวงจร (iPlace Business Center) ที่ให้บริการการฝึกอบรมและสัมมนา ห้องประชุม บริการจ้างงาน บริการตัวกลางซื้อขายทรัพย์สิน รวมทั้งมีมุมอ่านหนังสือสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

 

สำหรับบริการหนึ่งใน iPlace Business Center คือบริการการฝึกอบรมและสัมมนานั้น เกิดจากการเห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ในแต่ละปีต้องส่งบุคลากรจำนวนมากออกไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรม บัญชี ภาษีอากร ภาษา และหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ ซึ่งต้องเดินทางไปค่อนข้างไกลจากบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม iPlace Business Center จึงจะเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  โดยมี ส.ส.ท. เป็นผู้จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ วิทยากร สื่อสิ่งพิมพ์ ตำราและวารสาร ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ (Learning) รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยในทุกๆแห่งจะมี iPlace Business Center ซึ่งให้บริการการฝึกอบรมและสัมมนาโดยร่วมมือกับ ส.ส.ท. ไปในทุกๆนิคม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ