Loading

แบงก์กรุงเทพขนบ้านมือสองขายชูส่วนลดสูงสุด 30

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2550
แบงก์กรุงเทพขนบ้านมือสองขายชูส่วนลดสูงสุด 30%

นางสาวกรองทอง การุณย์นราทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 7 หรือ MONEY EXPO 2007 ธนาคารได้เตรียม ""บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย"" หรือทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 40 รายการ ซึ่งเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ รวมไปถึงที่ดินเปล่า โดยเน้นเป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและมอบส่วนลดสูงสุดถึง 30%  ผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวของทางธนาคาร นอกจากรับส่วนลดพิเศษแล้ว ยังสามารถเลือกยื่นขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงที่ธนาคารมอบให้เป็นพิเศษเฉพาะในงาน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 0% เดือนที่ 4-12 เท่ากับ 3.5% หลังจากนั้น MLR-0.75% (หรือปัจจุบันเท่ากับ 6.50%) ทางเลือกที่ 2 ดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 0% เดือนที่ 4-24 เท่ากับ MLR-1.50% (หรือปัจจุบันเท่ากับ 5.75%) หลังจากนั้น MLR-0.75% (หรือปัจจุบันเท่ากับ 6.50%) ปัจจุบัน MLR หรือดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เท่ากับ 7.25%

 

นางสาวกรองทอง กล่าวต่อว่า ธนาคารจะให้กู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย และสามารถกู้เพิ่มสำหรับตกแต่ง ซ่อมแซม ได้อีก 20% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 60% ของมูลค่าตกแต่ง ซ่อมแซม ทั้งหมด อีกทั้งธนาคารยังยกเว้นค่าประเมินราคา และค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้ภายในงานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2550 และต้องยื่นคำขอสินเชื่อพร้อมเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และจดจำนองพร้อมใช้วงเงินทั้งหมดภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอสินเชื่อ  ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกชมทรัพย์ที่ธนาคารได้จัดแสดงไว้ในงานนี้ ซึ่งธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจ ซึ่งภาพรวมปีนี้ธนาคารได้กำหนดแนวคิด ธนาคารกรุงเทพ ""เคียงข้างทุกย่างก้าว"" เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร ทั้งด้านการออม และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุของลูกค้า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ