Loading

รื้อประกาศคุมสิ่งแวดล้อมภูเก็ต + หลังถูกล็อบบี้หนัก /สผ.เปิดทางผุดบ้าน/รีสอร์ทบนเขาสูงเกิน 80 ม.ได

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2550
รื้อประกาศคุมสิ่งแวดล้อมภูเก็ต + หลังถูกล็อบบี้หนัก /สผ.เปิดทางผุดบ้าน/รีสอร์ทบนเขาสูงเกิน 80 ม.ได้

                แหล่งข่าวจากสำนักนโยบายและแผนทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า ขณะนี้ สผ. เตรียมแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เกาะภูเก็ต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2546-2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

 

ทั้งนี้สาระสำคัญที่แก้ไขจะเป็นประเด็นการผ่อนปรนเรื่องการพัฒนาบ้านอยู่อาศัย วิลล่า รีสอร์ท โรงแรม ต่างๆ บนที่เขา ให้สามารถก่อสร้างได้ในระดับที่ความสูงเกินกว่า 80 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป จากเดิมได้กำหนดให้สร้างได้เฉพาะความสูงที่ไม่เกิน 80 เมตร เพื่อป้องกันปัญหาการสไลด์ของดินกระทั้งเกิดดินถล่ม ส่วน เพดานความสูงจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเหมาะสมจะต้องศึกษาต่อไป อาทิ ไม่เกิน 120-150 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นต้น อย่างไรก็ดีขณะนี้ได้ว่าจ้าง บริษัท โมดัส คอนเซ้าแตนท์ จำกัด ศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป โดยร่างฉบับใหม่ข้างต้น จะมีผลบังคับใช้ ปี 2551 ซึ่งจะรอให้ประกาศฯฉบับเก่าหมดอายุลงก่อน

 

ที่ผ่านมาได้มีคนในพื้นที่ ทั้งนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ ได้เรียกร้องให้สผ. เพื่อให้ผ่อนปรนประกาศฯดังกล่าวเนื่องจากเป็นการรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่ครอบครองส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิประเภทโฉนด ,นส.3 นส3.ก ฯลฯ แต่ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้แม้กระทั่งบ้านอยู่อาศัย นอกจากพืชผลทางการเกษตรและเพิงพักเกษตรกร ดังนั้นมองว่าประกาศดังกล่าวลิดรอนสิทธิเจ้าของที่ดินจนเกินไป และที่ผ่านมา ได้มีการซื้อที่ดินไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งราคาต่อไร่ค่อนข้างสูง ตกไร่ละ 4-8 ล้านบาท ทำให้สูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องกำหนดเงื่อนไขว่า พัฒนาได้แต่ต้องเฉพาะที่มีเอกสารสิทธิดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น และประเภทบ้านพักอาศัยจะสามารถก่อสร้างได้เพียง 25 % ของพื้นที่ ส่วน 75 % จะกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว เช่นปลูกต้นไม้ ปลูกพืชปกคลุมเป็นต้นในมุมกลับกัน การแก้ประกาศฯ จะมีผลเสียตามคือ จะส่งเสริมให้ต่างชาติและกลุ่มทุน ตลอดจนนักการเมืองเข้าไปกว้านซื้อที่ดินบนที่เขา เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในระยะยาว เกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาเขาหัวโล้นกระทั่งเกิดปัญหา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะการถล่มของชั้นดิน และเกิดความเสียหายต่อเป็นต้น

 

ด้านนายภูมิศักดิ์ หงส์หยก ประธานชมรมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทุกวันนี้มองว่าประกาศฯฉบับดังกล่าว ยังไม่สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 100 % ทั้งที่ประกาศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี และต่ออายุเรื่อยมา แต่เนื่องจาก มีพวกหลบเลี่ยงข้อบังคับ เช่น ห้ามสร้างที่พักสูงเกิน 80 เมตร เว้นแต่บ้านพักเล็กๆสำหรับเกษตรกรดูแลพืชผล ที่เป็นลักษณะเป็นเพิง แต่ ได้มีการไถดินให้ลงมาอยู่ที่ระดับ 79-80พอดี ทำให้พื้นที่ที่อยู่เกิน 80 เมตร สามารถสร้างวิลล่าได้ เป็นต้น ส่วนระยะถอยริมชายหาด วัดจาก ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุด 50 เมตร เข้าหาฝั่ง ห้ามก่อสร้างอาคารทุกประเภทก็มีการรุกล้ำ ซึ่งกฎหมายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ โดยความเห็นส่วนตัวแล้วต้องการให้ควบคุมเหมือนเดิม

 

ขณะที่ นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าได้ทำหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมมามาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมาว่าสผ.ควรผ่อนปรน ให้สร้างบ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ บนเขาสูงเกิน 80 เมตร ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีเอกสารสิทธิ 4 ประเภท ได้แก่ สค.1 (หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง) นส.3 นส3ก โฉนด และสามารถสร้างได้ 40-50 % ส่วนที่เหลือจะกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียว เนื่องจากที่ผ่านมามองว่าเป็นการรอนสิทธิเจ้าของที่ดิน ซึ่งราคาที่ดินค่อนข้างสูง ไร่ละเกือบ 4-10ล้านบาท ซึ่งจากเทือกเข้าทั้งสองลูกบนเกาะภูเก็ต มีพื้นที่50,000 ไร่ และ ผู้ที่มีเอกสารสิทธิข้างต้นและอยู่สูงเกิน 80 เมตรวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยมีจำนวน 20 % ของจำนวน 50,000 ไร่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ