Loading

เสนอ กม.ที่ดินฯ รีดภาษีคนรวย มีบ้าน-ที่ โด

วันที่ : 11 ธันวาคม 2549
เสนอ กม.ที่ดินฯ รีดภาษีคนรวย มีบ้าน-ที่ โดน

                แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะเสนอร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตัดสินใจเสนอออกเป็นกฎหมายต่อไป สาระหลักของกฎหมายดังกล่าวคือ รัฐจะจัดเก็บภาษีที่ดินที่อยู่ในการครอบครองและไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือซื้อที่ดินมาเก็บไว้เก็งกำไร จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 1% และต้องปรับขึ้น 1 เท่าในทุก 3 ปี ในเบื้องต้นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย โรงเรียนว่างเปล่า และประกอบกสิกรรม ให้จัดเก็บได้ไม่เกิน 0.1%-0.3% โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราภาษี ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจะเปิดให้ประชาชนทยอยชำระภาษีได้ในปีที่ 1-3 ในสัดส่วน 50% 70% และ 100% อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องหารือกันว่าจะยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า 1-2 แสนบาทหรือไม่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ