Loading

รื้อข้อกำหนดจัดสรร กรมที่ดินคุมเข้มเลิกใช้ภาษีจำยอมถนนต้องกว้าง 6 ม

วันที่ : 11 ธันวาคม 2549
รื้อข้อกำหนดจัดสรร กรมที่ดินคุมเข้มเลิกใช้ภาษีจำยอมถนนต้องกว้าง 6 ม.

                นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้แทนข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 โดยร่างข้อกำหนดดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางพิจารณา ซึ่งการปรับปรุงข้อกำหนดครั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้ซื้อโครงการบ้านจัดสรรมีความสะดวกในการอยู่อาศัยในโครงการมากขึ้น ในขณะเดียวกันจะไม่เพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคมากนัก เนื้อหาของร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินฉบับใหม่จึงเน้นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค เช่น ขนาดความกว้างของถนนสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการจะต้องมีเขตทางไม่ต่ำกว่า 6 เมตร จากเดิมที่ไม่ได้มีการกำหนดแต่คณะกรรมการจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอง จึงควรจะมีการกำหนดให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรด้านหน้าโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจุดกลับรถ วงเวียนในโครงการ ระบบระบายน้ำ การตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เป็นต้น

 

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ มีเนื้อหาที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดจัดสรรเก่าในหลายประเด็น อาทิ การจัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินต้องทำในที่ดินที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำที่ดินของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนภาระจำยอมให้โครงการจัดสรรใช้ประโยชน์เป็นสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเป็นถนนของผู้จัดสรร ต่อมามีการนำถนนไปให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพิ่มเติมทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม การกำหนดแปลงที่ดินสำหรับสร้างบ้านเดี่ยวเดิมต้องมีขนาดความกว้างหรือยาวไม่ต่ำกว่า 10 เมตร เปลี่ยนใหม่เป็นจะต้องมีขนาดความยาวและยาวไม่ต่ำกว่า 12 เมตร ส่วนแปลงที่ดินสำหรับบ้านแฝดเดิมต้องมีขนาดความกว้างหรือยาวไม่ต่ำกว่า 8 เมตร เปลี่ยนเป็นจะต้องมีขนาดความยาวและยาวไม่ต่ำกว่า 9 เมตร เพื่อป้องกันการแบ่งแปลงที่ดินที่มีรูปร่างไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคมนาคม การจราจร และความปลอดภัย ได้เพิ่มเติมในหลายเรื่อง เช่น ที่ดินแปลงย่อยในโครงการทุกแปลงต้องติดถนนที่ใช้เป็นสาธารณูปโภคสำหรับเป็นทางเข้าออกของรถยนต์ และถนนสาธารณประโยชน์ที่ใช้เป็นทางเข้าออกของโครงการจัดสรรที่ดินต้องมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 6 เมตร ถนนปลายตันที่มีระยะเกิน 50 เมตร แต่ไม่เกิน 100 เมตร ให้จัดทำที่กลับรถบริเวณปลายตัน ที่ดินแปลงย่อยประเภทอาคารพาณิชย์ทุกแปลงต้องจัดให้มีที่จอดรถด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 1 แปลง กรณีที่จัดไหม้มีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร กรณีที่จัดให้ที่จอดรถขนานแนวทางเดินรถหรือทำมุมไม่น้อยกว่า 30 องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร ส่วนทางเดินเท้าต้องจัดให้ไว้ใช้เพื่อสัญจรเท่านั้น จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกไม่ได้ เป็นต้น

 

แหล่งข่าวในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ความเห็นว่า การแก้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินของกทม. แม้ว่าจะช่วยให้โครงการบ้านจัดสรรน่าอยู่ขึ้นแต่ก็ได้เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ และในที่สุดผู้ซื้อก็จะต้องแบกภาระในส่วนนี้ไปนอกจากนี้ กฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปจะยิ่งทำให้เกิดการเลี่ยงกฎหมายมากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ