Loading

พท.ก่อสร้างที่พักอาศัยแนวสูง ชลบุรี-ภูเก็ต-โคราช มาแร

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2549
พท.ก่อสร้างที่พักอาศัยแนวสูง ชลบุรี-ภูเก็ต-โคราช มาแรง

                    ช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจและกลับมาบูมรอบใหม่ นอกจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้ว ในภูมิภาคก็มีการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวนมากเช่นเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวบรวมสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูง ตั้งแต่ปี 2542-2548 พบว่าจังหวัดสำคัญๆ ซึ่งเป็นหัวเมืองหลักทั่วประเทศมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูง ดังนี้

 

                    ภาคตะวันออก ชลบุรี มีการก่อสร้าง 247 อาคาร สูงขึ้นจากปี 2547 ที่มี 95 อาคาร แยกเป็นชลบุรี 219 อาคาร ปี 2547 มี 62 อาคาร ระยอง 18 อาคาร ลดลงจากปี 2547 ที่มี 33 อาคาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 314อาคาร เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ที่มี 174 อาคาร แยกเป็น นครราชสีมา 136 อาคาร ปี 2547 มี 95 อาคาร ขอนแก่น 22 อาคาร ลดจากปี 2547 ที่มี 76 อาคาร อุดรธานี 156 อาคาร ปี 2547 มี 2 อาคาร ภาคใต้ 152 อาคาร เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ที่มี 113 อาคาร แยกเป็น ภูเก็ต 90 อาคาร เพิ่มจากปี 2547 ที่มี 76 อาคาร สงขลา 56 อาคาร สูงขึ้นจากปี 2547 ที่มี 24 อาคาร สุราษฎร์ธานี

 

                    3 อาคาร ลดลงจากปี 2547 ที่มี 12 อาคาร นครศรีธรรมราช 2 อาคาร จากปี 2547 มี 1 อาคาร รวม

 

                    ทั้งนี้ ภาคตะวันออกมีการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสูงคิดเป็นพื้นที่มากที่สุด 593,308 ตารางเมตร โดยเป็นการก่อสร้างในชลบุรี สูงถึง 562,704 ตารางเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการก่อสร้างเป็นพื้นที่ 215,030 ตารางเมตร โดยนครราชสีมา มีพื้นที่มากที่สุด 126,805 ตารางเมตร ภาคใต้มีการก่อสร้างรวม 197,895 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นการก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 148,599 ตารางเมตร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ