Loading

กคช.เปิดร่างTORฟื้นดินแดงระยะที่2

วันที่ : 7 มกราคม 2562
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯเตรียมประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย ซึ่งที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณซอยหมอเหล็ง และถนนดินแดง 1 เขตดินแดง โดยมีราคา กลางของงานก่อสร้างอยู่ที่ 867,026,000 บาท และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น เขตดินแดง โดยมีราคากลางงานก่อสร้าง 711,250,000 บาท
          ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯเตรียมประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย ซึ่งที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณซอยหมอเหล็ง และถนนดินแดง 1 เขตดินแดง โดยมีราคา กลางของงานก่อสร้างอยู่ที่ 867,026,000 บาท และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น เขตดินแดง โดยมีราคากลางงานก่อสร้าง 711,250,000 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท

          โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับ จากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง

          "ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2351- 6144 ในวันและเวลาราชการ"
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ
22 มกราคม 2562
ธอส.ติดเครื่อง กู้บ้านล้านหลัง
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผย ถึงโครงการบ้านล้านหลังว่า จากที่มี ผู้ยื่นขอสิทธิ์กู้โครงการทั้งสิ้นกว่า 127,000 ราย และมีการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ล็อตแรกแล้ว 59,000 ราย ล่าสุด มีประชาชนยื่นเอกสารขอกู้แล้ว 1,000 ราย โดย ธอส.ได้อนุมัติแล้ว 500 ราย เป็นวงเงิน 320 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการขอกู้ที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในเขตกทม. ที่ระดับราคา 800,000-900,000 บาท คาดว่า ทั้งปี 2562 จะมีการยื่นกู้กว่า 80% หรือคิดเป็นเงินราว 40,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดวงเงินของโครงการนี้มีทั้งหมด 50,000 ล้านบาท
4 มกราคม 2562
ธอส.เพิ่มเงินกู้ บ้านล้านหลัง ต่ำกว่า2.5หมื่นเป็น4หมื่นล้าน
คนฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแห่ไปยื่นเอกสารขอสินเชื่อโครงการ “บ้านล้านหลัง” ของ ธอส.กันล้นหลามตั้งแต่เช้าตรู่ ขณะที่ ธอส.เสนอบอร์ดปรับเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อ “โครงการบ้านล้านหลัง” เนื่องจากยอดจองสิทธิของกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน มีอย่างท่วมท้นถึง 113,000 ล้านบาท จากยอดจอง 127,000 ล้านบาท โดยจะเพิ่มวงเงินจากเดิม 30,000 ล้านบาท ขึ้นเป็น 40,000 ล้านบาท พร้อมชง ครม.อนุมัติ ตามภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 340 ล้านบาทต่อปี ประธานบอร์ด ธอส.ยัน รมว.คลังไฟเขียวแน่นอน เพราะอยากให้คนไทยทุกคนมีบ้าน