Loading

คอลัมน์ แฟ้มข่าว: ผุดคอนโดฯ ใหม่ชะลอตัว

วันที่ : 25 มกราคม 2562
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าน่าจะหนักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการควบคุมอัตราการปล่อยสินเชื่อต่อทรัพย์สิน (แอลทีวี)
          นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจปี 2562 คาดว่าน่าจะหนักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการควบคุมอัตราการปล่อยสินเชื่อต่อทรัพย์สิน (แอลทีวี) ในส่วนของบริษัทยอมรับว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบหลายๆ ปีที่จะไม่พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่กล่าวมา และปีนี้ผู้ประกอบการต้องลงทุนอย่างระมัดระวังและต้องปรับตัวโดยเฉพาะการบริหารองค์กร สถานะทางการเงิน และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และจากปัจจัยเหล่านี้เชื่อว่าโดยภาพรวมของธุรกิจอสังหาฯ ในปีนี้น่าจะเปิดตัวน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งผู้ประกอบการระมัดระวังขึ้นและเชื่อว่าแนวราบจะเปิดตัวมากกว่าแนวสูงแน่นอน และการเปิดตัวโครงการใหม่โดยรวมน่าจะลดลงจากปี 2561 ที่มีการเปิดตัวประมาณ 98,000 ยูนิต
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ