Loading

กูรูอสังหาชี้ที่ดินทำเลรถไฟฟ้าพุ่ง10-20%

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
นายสุรเชษฐ กองชีพ ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลฝ่ายวิจัยการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและมากมายหลังจากที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเส้นทางแรกตั้งแต่ปี 2542 โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ที่มีโครงการเปิดขายใหม่ต่อเนื่องใน พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และ เริ่มมีมากขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟใต้ดินเปิดให้บริการในอีก 5 ปีต่อมาในปี 2547 โดยเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาที่ดินตลอด แนวเส้นทาง ต่อมาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางมีจำนวน มากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน
          นายสุรเชษฐ กองชีพ ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลฝ่ายวิจัยการตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ ว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วและมากมายหลังจากที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการเส้นทางแรกตั้งแต่ปี 2542 โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ที่มีโครงการเปิดขายใหม่ต่อเนื่องใน พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และ เริ่มมีมากขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟใต้ดินเปิดให้บริการในอีก 5 ปีต่อมาในปี 2547 โดยเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาที่ดินตลอด แนวเส้นทาง ต่อมาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางมีจำนวน มากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

          ขณะที่ราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 10-20% ต่อปีขึ้นไปถึง 2 เท่าหรือมากกว่านั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้มีแต่โครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

          โดย ณ สิ้นปี 2561 จำนวนคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางอยู่ที่ 43% เมื่อเทียบกับจำนวนคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่สร้างเสร็จจดทะเบียนแล้วในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 591,138 ยูนิต เมื่อเทียบกับจำนวนคอนโดมิเนียมตามแนวพื้นที่เส้นทาง ระบบขนส่งมวลชนทางรางที่อยู่ที่ประมาณ 20% ในปี 2547 จากจำนวนคอนโดมิเนียมทั้งหมด 182,526 ยูนิต

          นอกจากนี้ สัดส่วนนี้จะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2562 เป็นต้นไป เพราะมีเส้นทางรถไฟฟ้าอีกหลายสายที่มีกำหนดเปิดให้บริการ ในปี 2562 และอีกหลายปีข้างหน้า
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ