Loading

พริ้นซิเพิลฯ เล็งเพิ่มรพ.รุกต่างจังหวัด20แห่ง5ปี

วันที่ : 6 มีนาคม 2562
พริ้นซิเพิล แคปิตอล เปิดแผนธุรกิจปีนี้ ขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ เล็งปักธงเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล เครือข่ายในต่างจังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10 แห่งในปีนี้ เพิ่มเป็น 20 แห่งในอีก 5 ปี นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดเปิดเผยถึงผลการดำเนิน ธุรกิจในปี 2561 ว่า มีรายได้รวม 2,722.7 ล้านบาท เติบโต 21.7%
          พริ้นซิเพิล แคปิตอล เปิดแผนธุรกิจปีนี้ ขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ เล็งปักธงเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล เครือข่ายในต่างจังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10 แห่งในปีนี้ เพิ่มเป็น 20 แห่งในอีก 5 ปี  นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดเปิดเผยถึงผลการดำเนิน ธุรกิจในปี 2561 ว่า มีรายได้รวม  2,722.7 ล้านบาท เติบโต 21.7% เมื่อเปรียบเทียบ กับปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจ โรงพยาบาล 2,084.6 ล้านบาท เติบโต 23.3% รายได้จากธุรกิจพัฒนาและ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 574.2 ล้านบาท เติบโต 20.5% และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ 63.9ล้านบาท ลดลง10.0%

          โดยสาเหตุที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่ได้ซื้อกิจการเข้ามา ในช่วงต้นปี 2561 รวมทั้งรายได้จากโรงพยาบาล 4 แห่งที่มีอยู่เดิม

          สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 มุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจ

          โรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ มากขึ้น โดยมีแผนจับมือพันธมิตรใหม่ทั้งในและต่างประเทศร่วมกันพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีอัตราการขยายต่อเนื่อง

          โดยในปีนี้จะปรับสัดส่วนการ ดำเนินธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจโรงพยาบาล 85% และธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหา ริมทรัพย์ 15% จากเดิมสัดส่วนธุรกิจ โรงพยาบาลอยู่ที่  77% และธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 23% ในปี 2561  ทั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม จำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 10 แห่งภายในปี 2562 และเพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นไปใน พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ จังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง โดยการเพิ่มจำนวน โรงพยาบาลจะขยายในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ