Loading

พริ้นซิเพิลฯ เล็งเพิ่มรพ.รุกต่างจังหวัด20แห่ง5ปี

วันที่ : 6 มีนาคม 2562
พริ้นซิเพิล แคปิตอล เปิดแผนธุรกิจปีนี้ ขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ เล็งปักธงเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล เครือข่ายในต่างจังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10 แห่งในปีนี้ เพิ่มเป็น 20 แห่งในอีก 5 ปี นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดเปิดเผยถึงผลการดำเนิน ธุรกิจในปี 2561 ว่า มีรายได้รวม 2,722.7 ล้านบาท เติบโต 21.7%
          พริ้นซิเพิล แคปิตอล เปิดแผนธุรกิจปีนี้ ขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ เล็งปักธงเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล เครือข่ายในต่างจังหวัด ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10 แห่งในปีนี้ เพิ่มเป็น 20 แห่งในอีก 5 ปี  นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดเปิดเผยถึงผลการดำเนิน ธุรกิจในปี 2561 ว่า มีรายได้รวม  2,722.7 ล้านบาท เติบโต 21.7% เมื่อเปรียบเทียบ กับปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจ โรงพยาบาล 2,084.6 ล้านบาท เติบโต 23.3% รายได้จากธุรกิจพัฒนาและ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 574.2 ล้านบาท เติบโต 20.5% และรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ 63.9ล้านบาท ลดลง10.0%

          โดยสาเหตุที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่ได้ซื้อกิจการเข้ามา ในช่วงต้นปี 2561 รวมทั้งรายได้จากโรงพยาบาล 4 แห่งที่มีอยู่เดิม

          สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 มุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจ

          โรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ มากขึ้น โดยมีแผนจับมือพันธมิตรใหม่ทั้งในและต่างประเทศร่วมกันพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มีอัตราการขยายต่อเนื่อง

          โดยในปีนี้จะปรับสัดส่วนการ ดำเนินธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจโรงพยาบาล 85% และธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหา ริมทรัพย์ 15% จากเดิมสัดส่วนธุรกิจ โรงพยาบาลอยู่ที่  77% และธุรกิจพัฒนา และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 23% ในปี 2561  ทั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม จำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 10 แห่งภายในปี 2562 และเพิ่มเป็น 20 แห่งภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นไปใน พื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ จังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง โดยการเพิ่มจำนวน โรงพยาบาลจะขยายในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ
15 ตุลาคม 2562
ตลาดบ้านพักตากอากาศฟื้น ซีบีอาร์อี พบต่างชาติแห่ซื้อสูงถึง40%
นางสาวประกายเพชร มีชูสาร ผู้อำนวยการแผนกซื้อขายบ้านพักตากอากาศ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดบ้านพัก ตากอากาศโดยซีบีอาร์อี บริษัท ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พบว่า ตลาดบ้านพักตากอากาศเริ่มกลับมาได้รับความนิยมจากนักลงทุนอีกครั้ง โครงการบ้านพักตากอากาศชั้นนำหลายแห่งมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการโครงการระดับคุณภาพที่สะสมมานานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดที่พักอาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะมีสัดส่วนผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติสูงถึงกว่า 40%