Loading

ชงปรับบ้านบีโอไอ กระตุ้นอสังหาภูธร

วันที่ : 14 เมษายน 2562
นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี กล่าวว่า สมาคม อยู่ระหว่างผลักดันโครงการ บ้านบีโอไอ หรือโครงการที่อยู่อาศัยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์รองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ ในราคาสมเหตุสมผล ขายถูกกว่าในท้องตลาด
          อสังหาฯภูธร เสนอ รัฐบาลใหม่ฟื้นบ้านบีโอไอปรับจากราคา 6 แสนเป็น 1.2 ล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

          นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี กล่าวว่า สมาคม อยู่ระหว่างผลักดันโครงการ บ้านบีโอไอ หรือโครงการที่อยู่อาศัยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์รองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ ในราคาสมเหตุสมผล ขายถูกกว่าในท้องตลาด โดยพบว่า บ้านบีโอไอในเขตกรุงเทพมหา นครมีการปรับราคามานานมากแล้ว จากต้นทุนที่ดิน ส่วนเขตต่างจังหวัดยังไม่เคยปรับราคาแต่อย่างใด จากราคา 6 แสนบาท หากมีช่องทางให้ลูกค้าซื้อบ้านในระดับถูกกว่านี้ได้น่าจะมีส่วนผลักดันเศรษฐ กิจให้ดีขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งสมาคมกำลังจับตาดูเรื่องนี้

          "บ้านบีโอไอราคา 1-1.2 ล้านบาทน่าจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจได้อย่างมาก แต่ดูแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มคอนโดมิเนียมมากกว่า ตัวอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่เปิดโครงการบ้านราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทพบว่าประชาชนมีความต้องการจำนวนมากแต่ปัญหาที่พบคือไม่ผ่านการพิจารณาเครดิตบูโร ผู้คนมีรายได้แต่ไม่สามารถแจงที่มาของรายได้ ดังนั้นยังเห็นว่า ธอส.น่าจะปรับเงื่อนไขตรงนี้"

          เช่นเดียวกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์สุราษฎร์ธานี และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จากขอนแก่น ต่างเห็นว่าควร ฟื้นโครงการบ้านบีโอไอขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งขอปรับราคาบ้านในต่างจังหวัดจาก เงื่อนไขเดิม 6 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อนต้นทุนที่ดินแพงได้
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ