Loading

โนเบิล วางแผน3ปี สร้างรายได้3หมื่นล. ศุภาลัยลุยเมืองรอง

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562
โนเบิลรุกพัฒนาอสังหาฯ ในทำเลที่มีศักยภาพ พร้อมตั้งเป้าหมายระยะ 3 ปี มียอดขายแตะ 30,000 ล้านบาท ศุภาลัยโชว์แผนดำเนินธุรกิจเดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          โนเบิลรุกพัฒนาอสังหาฯ ในทำเลที่มีศักยภาพ พร้อมตั้งเป้าหมายระยะ 3 ปี มียอดขายแตะ 30,000 ล้านบาท ศุภาลัยโชว์แผนดำเนินธุรกิจเดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประ เทศ

          นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรม การผู้จัดการ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า ว่า บริษัทจะมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายสำคัญต่างๆ โดยบริษัทวางเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้ง 7 โครงการ รวมถึงการจัดการประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนในที่ดินของบริษัทให้มีศักยภาพ และการให้ความสำคัญกับการสร้างยอดขายในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปีข้างหน้าบริษัทจะมียอดขายรวมที่กว่า 30,000 ล้านบาท

          สำหรับในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในตลาดต่างประเทศ โดยมียอดจองในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่กว่า 60% ซึ่งเป็นผลทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเติบโตขึ้นจาก 8% ในปี 2561 โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมามีส่วนแบ่งการตลาดมาอยู่ระดับที่มากกว่า 28% ปัจจุบันบริษัทมียอดขายเพื่อรอรับรู้รายได้ของโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นสูงกว่า 75% อย่างไรก็ตาม โครงการในอนาคตของบริษัทจะมีการเลือกที่ดินที่จะลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพสูง ติดกับแนวสถานีรถไฟ ฟ้า โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,000 ล้านบาทต่อปีในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม

          นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศุภาลัย (SPALI) เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทั้งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุง เทพฯ ปริมณฑล และต่างจัง หวัดมากว่า 260 โครงการ มูลค่า รวม 306,073 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562) โดยผลิตที่อยู่อาศัยกว่า 10,000 ยูนิตต่อปี

          ทั้งนี้ แผนงานในอนา คต บริษัทยังคงเน้นการลงทุนระยะยาวเดินหน้าพัฒนาโครง การที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด และต่างประเทศ โดยได้มองหาโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มเติมไปยังจังหวัดใหม่ในทำเลเมือง รอง ได้แก่ พิษณุโลก นคร สวรรค์ ฉะเชิงเทรา ลำพูน เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น และเข้าไปศึกษาเพื่อขยายการลงทุนต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ นอกจากการลงทุนในออสเตรเลียแล้ว รวม 9 โครงการ มูลค่าประ มาณ 3,000 ล้านบาท โดยได้กำหนดนโยบายการลงทุนในต่างประเทศรวมไม่เกิน 10% ของงบลงทุนรวม

 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ