Loading

นายกฯบ้านจัดสรรใหม่ เร่งรัฐแก้ปม ทิ้งดาวน์

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562
"วสันต์ เคียงศิริ" นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคนใหม่ เปิดวิชั่นสานงานร่วมภาครัฐ-เอกชน ดันตลาดอสังหาฯโต แนะรัฐเร่งประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาคนทิ้งดาวน์ เหตุ 2 ใน 3 ของผู้ที่ซื้อบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากแอลทีวี แต่ตระหนกทิ้งดาวน์
          "วสันต์ เคียงศิริ" นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรคนใหม่ เปิดวิชั่นสานงานร่วมภาครัฐ-เอกชน ดันตลาดอสังหาฯโต แนะรัฐเร่งประชาสัมพันธ์ แก้ปัญหาคนทิ้งดาวน์ เหตุ 2 ใน 3 ของผู้ที่ซื้อบ้านไม่ได้รับผลกระทบจากแอลทีวี แต่ตระหนกทิ้งดาวน์

          นายวสันต์ เคียงศิริ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้เลือกนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามา บริหาร แทนชุดเดิมที่มีนายอธิป พีชานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มา 3 วาระ 6 ปี โดยคณะกรรมการ ชุดใหม่ได้มติเลือกเขาให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯคนที่ 11 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการชุดใหม่ จะยังคงสานต่อนโยบายเดิมของคณะกรรมการชุดเดิม ในการเสริม ในเรื่องของข้อมูล กฎระเบียบต่างๆของภาครัฐฉบับใหม่ที่ออกมาอย่าง ต่อเนื่อง อาทิ มาตรการกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) , กฎหมายผังเมือง ,พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน และเรื่องระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ ที่ปัจจุบันยังเป็นปัญหาไม่สามารถคลี่คลายได้ ฯลฯ หากเรื่องไหนที่เป็นอุปสรรคต่อสมาชิกและ ผู้บริโภค สมาคมฯก็จะดำเนินการเพื่อช่วยแก้ปัญหาส่วนรวม "ปัจจุบันข้อมูลในการทำธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น จากการสื่อสารหลาย ช่องทาง ทำให้รวดเร็วในการรับข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งเราจะพยายาม กลั่นกรองให้สมาชิกสมาคมฯสามารถนำข้อมูลต่างๆไปประกอบการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมไปถึงการให้ความรู้ กับสมาชิก เพื่อสามารถบริหาร ปรับเปลี่ยนในการดำเนินธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน"

          นายวสันต์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ เริ่มเห็นสัญญาณการทิ้งดาวน์ ถือเป็น สัญญาณเตือนอย่างหนึ่ง ซึ่งทาง สมาคมฯได้แจ้งไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบแล้ว หวังว่าจะได้รับการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่นเรื่องของผู้ค้ำประกัน ซึ่งทางธนาคาร แห่งประเทศไทย(ธปท.) ยืนยันแล้วว่า ไม่เกี่ยวกับมาตรการกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) ที่มีผู้กู้ร่วม อยู่ 2 ประเภท ประเภทแรก ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งประเภทนี้ อยากจะให้เปลี่ยนแปลงคือไม่นับ เขาเป็นสัญญาที่ 1 เพื่อเขาจะได้มี สิทธิ์ไปซื้อบ้านหลังสัญญาแรก ได้เช่นกัน ส่วนผู้กู้ร่วมประเภทที่สองคือ ผู้กู้ร่วมประเภทมีกรรมสิทธิ์ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นประเภทที่ผู้กู้หลักอาจมีศักยภาพไม่ถึง กับจำนวนที่อยากกู้ ผู้กู้ร่วมจะมาสนับสนุนส่วนต่าง

          ฉะนั้น เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกิดการผ่อนไปแล้ว จนส่วนต่างที่ว่าหลุดภาระออกไปแล้ว เหลือในส่วนที่ผู้กู้หลักเขาสามารถผ่อนได้ ผู้กู้ร่วมควรปลดภาระให้เขาเพื่อให้เขามีโอกาสได้ซื้อบ้านสัญญาแรกด้วย ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ให้ข้อมูลทางธปท.แล้ว เพราะ ผู้กู้ร่วมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการปล่อยกู้น้อยลง ส่งผลกระทบ ต่อตลาดอสังหาฯ

          ส่วนการทิ้งดาวน์ ได้นำเสนอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องว่า มี 2 ใน 3 ของผู้ที่ซื้อบ้านไม่ได้รับ ผลกระทบจากมาตรการแอลทีวี แต่ตอนนี้กลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนเกิดการตื่นตระหนก ทิ้งดาวน์ไปด้วย

          สำหรับไตรมาสแรกในการเปิดตัว โครงการใหม่ลดลง สะท้อนให้ เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมาตรการแอลทีวีว่า ยังมี ความเข้าใจที่สับสนหลายด้าน ทั้งผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและผู้บริโภคด้วย ฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่คลาดเลื่อนทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักชะลอตัวลงไป แต่ถือว่ามาตรการดังกล่าวเป็นแนวทาง ที่ทำให้ตลาดเกิดความสมดุลขึ้นในอนาคต ไม่ได้เป็นมาตรการที่เลวร้าย กลับจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ซัพพลายเข้ามาในตลาดช้าลง
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ