Loading

บีเอสอาร์ลั่นพร้อมลุยสายชมพู-เหลือง ช.การช่าง-ซิโนไทย คว้าสัญญา5สีส้ม

วันที่ : 16 ธันวาคม 2559
บีเอสอาร์ลั่นพร้อมลุยสายชมพู-เหลือง ช.การช่าง-ซิโนไทย คว้าสัญญา5สีส้ม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ คือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มูลค่า 53,490 ล้านบาท และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มูลค่า 51,810 ล้านบาท ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดแถลงข่าวความพร้อมเข้าดำเนินโครงการ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี กล่าวว่า ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์จะหารือกับ รฟม.เพื่อต่อรองราคา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะได้ข้อสรุปและสามารถลงนามในสัญญาได้ โดยมั่นใจว่าจะสามรถดำเนินการได้ทันแผนแต่ รฟม.ต้องส่งมอบพื้นที่ ตามแนวเส้นทางการก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บีทีเอส กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการนี้ บีทีเอสถือหุ้น 75% ซิโน-ไทย ถือหุ้น 15% และผลิตไฟฟ้าราชบุรี ถือหุ้น 10% โดยทั้ง 3 บริษัท มีจุดเด่น คือ ซิโน-ไทย ชำนาญการก่อสร้าง ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ก็ชำนาญระบบไฟฟ้า ส่วนบีทีเอสก็จะเป็นเรื่องการบริการเดินรถ ซึ่งตามสัญญาสัมปทานจะใช้เวลาก่อสร้าง 39 เดือนนับจากวันลงนาม และให้บริการเดินรถอีก 30 ปี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทจะมีรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้บริการรวม 3 สาย คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง ระยะทาง 139 กิโลเมตร (กม.) มีผู้โดยสารใช้บริการรวมประมาณ 1.7-2 ล้านคนต่อวัน ซึ่งมั่นใจว่าจะมีผู้ใช้บริการตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนอาศัยอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าดังกล่าวจำนวนมาก โดยมีอาคารขนาดใหญ่ประมาณ 200 แห่ง และโรงแรม ไม่ต่ำกว่า 200 แห่งเช่นกัน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ รองผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กล่าวว่า ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคาสัญญาที่ 5 งานก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ราคากลางอยู่ที่ 4,915 ล้านบาท ผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้าซีเคเอสที (CKST JOINT VENTURE)ประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทยฯ เสนอราคาต่ำสุดที่ 4,901,000,000 บาท หลังจากนี้จะตรวจสอบราคาและต่อรองราคากับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด คาดว่าภายในเดือนมกราคม 2560 จะเจรจาได้ข้อยุติ และลงนามในสัญญาเดือนมีนาคม 2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ