Loading

ดันเต็มสูบรถไฟเด่นชัย-เชียงราย

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559
ดันเต็มสูบรถไฟเด่นชัย-เชียงราย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงาน ในส่วนกลางและ กรอ.กลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพื่อ เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงรายโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นเส้นทางที่สำคัญ ซึ่งเส้นทางนี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง เนื่องจากต้องผ่านอุโมงค์หลายจุด รวมถึงได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาเส้นทางอาร์ 3 เอ จากประเทศไทยผ่านไปประเทศ ลาว และต่อไปยังจีน ถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ

 ในการประชุม กรอ.ที่จังหวัดเชียงราย นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือภาคเอกชน ในการเข้ามาร่วมกับรัฐบาลขับเคลื่อนการลงทุนผ่านกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะส่งผลถึงแนวทางการทำงานของ กรอ. ที่เดิมเน้นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดหลัก แต่หลังจากนี้ขอให้เอกชน ไปร่วมกับกลุ่มจังหวัด ในการคิดโครงการที่จะลงทุนผ่านกลุ่มจังหวัด โดยรัฐบาลจะหางบเข้ามาเสริมต่อไป ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับงบที่ลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาทของปี 2560 ที่ไม่สามารถทำสัญญาผูกพันได้ทันในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โดยขอรับงบในการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดแพร่ จำนวน 244 โครงการ งบประมาณรวม 68,344,800 ล้านบาท ที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปรับแผนการบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินการ เน้นการดำเนินโครงการ ต้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายว่า รัฐบาลต้องนำปัญหา อุปสรรคที่ผ่านมาของประเทศมาดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้ โดยมองจากศักยภาพภายในสู่ภายนอก ผ่านการทำงาน จากข้างบนลงข้างล่าง และจากข้างล่างขึ้นข้างบน รัฐบาลและประชาชน ต้องร่วมมือกันทำงานภายใต้รูปแบบของประชารัฐ รัฐบาลพร้อมเสริมสร้างศักยภาพ ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยภาคเอกชนภาคประชาชน มหาวิทยาลัย ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อชี้แจงแนวนโยบายรัฐบาล ที่จะมุ่งเน้นการลงทุนผ่านกลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป โดยแนวทางนี้สามารถสร้างความเติบโตจากภายในได้ โดยประเทศที่ผลักดันการเติบโตโดยแนวทางนี้สำเร็จมีหลายประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ