Loading

เศรษฐกิจซบอสังหาฯหืดจับ เปิดใหม่ต่ำสุดในรอบ 7 ปี

วันที่ : 21 ตุลาคม 2559
เศรษฐกิจซบอสังหาฯหืดจับ เปิดใหม่ต่ำสุดในรอบ 7 ปี

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล คาดว่าจะมีปริมาณรวมประมาณ 94,000 ยูนิต ซึ่งเป็นอัตราการเปิดตัวโครงใหม่ที่มีจำนวนไม่ถีง 100,000 ยูนิต ในรอบ 6-7 ปี ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาจะมีอัตราการเปิดตัวโครงการรวมเกินกว่า 100,000 ยูนิต สาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมายังคงมีความผันผวน ขณะที่ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อเพราะไม่มีอารมณ์ในการที่จะจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับในช่วงไตรมาส 4 ยังคงมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างเลื่อนเปิดตัวโครงใหม่ในไตรมาส 4 ออกไปเป็นปีหน้า

"การที่ผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่น้อยกว่าทุกปี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ตลาดมีความสมดุล แม้ว่าซัพพลายเดิมจะถูกดูดซับไปค่อนข้างมากในช่วงมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ในเดือนมี.ค. คอนโดมิเนียมโอนเพิ่มขึ้น 160% เดือนเม.ย. โอนเพิ่มขึ้น 370% แต่ยังมีซัพพลายเหลือขายอยู่ในตลาดค่อนข้างมาก" นายสัมมากล่าว

สำหรับในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 313 โครงการ รวม 71,000 ยูนิต เป็นโครงการบ้านจัดสรร เปิดใหม่รวม 215 โครงการ รวม 33,000 ยูนิต เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการใหม่ 209 โครงการ รวม 32,000 ยูนิต เติบโตเพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการเปิดใหม่ถึง 209 โครงการรวม 32,000 ยูนิต คาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดใหม่ที่ประมาณ 42,000-43,000 ยูนิต

ขณะที่ โครงการคอนโดมิเนียม มีจำนวนโครงการเปิดตัวใหม่รวม 98 โครงการ รวม 37,200 ยูนิต เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ 109 โครงการ รวม 44,900 ยูนิต ลดลง 17% อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีอัตราการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 52,000-55,000 ยูนิต เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ 60,500 ยูนิต นับว่ามีโครงการคอนโดเปิดใหม่ต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี

สำหรับภาพรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ นายสัมมากล่าวว่า คาดว่าเติบโตไม่มาก โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 5.9-6 แสนล้านบาท เทียบปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.8 แสนล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ