Loading

ชงครม.ตั้งกรมราง คุมบริการรถไฟฟ้า

วันที่ : 14 กันยายน 2559
ชงครม.ตั้งกรมราง คุมบริการรถไฟฟ้า

คมนาคมเร่งชง ครม.จัดตั้งกรมการขนส่งทางรางในเดือน ต.ค.นี้ คุมมาตรฐานราง-อัตราค่าบริการรางทั่วประเทศ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างเร่งจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง พร้อมทั้งจัดโครงสร้างหน่วยงานในกรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในเดือน ต.ค.นี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้กระทรวงได้จัดส่งรายละเอียดและแนวทางการจัดตั้งกรมให้ ครม.พิจารณานานแล้ว และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกรมแล้ว แต่นายสมคิดต้องการให้กระทรวงเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางมาให้พิจารณาพร้อมกันด้วย

"ตอนนี้ขั้นตอนการจัดทำกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ เพราะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย จากนั้นก็ต้องนำความคิดเห็นมาปรับปรุง เพื่อจัดทำในรายละเอียด โดยได้สั่งการให้นาย พีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว" นายชาติชาย กล่าว

สำหรับโครงการของกรมการขนส่งทางรางที่เสนอไปนั้น หลักการคือกรมการขนส่งทางรางจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับระบบรางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานราง อัตราค่าบริการ ซึ่งในอนาคตการให้บริการรถไฟฟ้าทุกสายก็จะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของอัตราค่าโดยสารตามที่กรมการขนส่งทางรางกำหนด รวมถึงมาตรฐานในเรื่องของการบำรุงรักษาและการก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนบุคลากรในกรมการขนส่งทางราง เบื้องต้นกำหนดไว้ที่หลัก 100 คน ส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุคลากรที่มาจากสำนักงานปลัดกระทรวง คาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้แล้วเสร็จภายในปี 2559

นายชาติชาย กล่าวว่า กรมการขนส่งทางรางจะไม่ดึงหน่วยงานหรือบริษัทแห่งใดให้โอนย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพราะจะเป็นกรมที่กำกับดูแลเรื่องของระบบรางทั้งหมดอยู่แล้ว เช่น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็จะยังอยู่ภายใต้ กทม.เหมือนเดิม แต่การให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสก็จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางรางด้วย

"กรมการขนส่งทางรางเปรียบ เสมือนกรมการขนส่งทางบก ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเรื่องของกรมการ ขนส่งทางบกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล" นายชาติชาย กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ