Loading

คอลัมน์ Property Focus: ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กทม.-ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 59

วันที่ : 25 สิงหาคม 2559
คอลัมน์ Property Focus: ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กทม.-ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 59

ratchada@thanonline.com

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยกทม.-ปริมณฑล ครึ่งแรกปี 2559 พบว่า มียอดรวมอยู่ที่ 101,200 หน่วย เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มีจำนวนประมาณ 83,400 หน่วย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนสิ้นสุดของมาตรการมียอดโอนสูงถึง 32,900 หน่วย

โดยยอดโอนทั้งหมดเป็นห้องชุดมากที่สุด 54,600 หน่วย ซึ่งเป็นห้องชุดใหม่ 86% และ 14% เป็นห้องชุดมือ 2  ห้องชุดที่โอนส่วนใหญ่อยู่นำพื้นที่กรุงเทพฯ สูงถึง 32,800 หน่วย และจังหวัดที่มียอดโอนเป็นอันดับ 2 และ 3 จังหวัดนนทบุรี 5,700 หน่วย และจังหวัดปทุมธานี 7,600 หน่วย สำหรับประเภทที่อยู่อาศัยที่มียอดโอนรองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 27,200 หน่วย บ้านเดี่ยว 11,300 หน่วย อาคารพาณิชย์ 5,500 หน่วย ที่เหลือเป็นบ้านแฝดประมาณ 2,600 หน่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ