Loading

คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว: ยังมีเหลือ

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2559
คอลัมน์ เปิดตะกร้าข่าว: ยังมีเหลือ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัย เมืองชายทะเลภาคใต้ พบว่า อสังหาริมทรัพย์ที่ จ.ภูเก็ต และสงขลา ยังเติบโตได้ดีอยู่ แม้ว่าจะยังมีสต๊อกสินค้าเหลืออยู่บ้างก็ตาม จากการที่เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งผู้ที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ขึ้นมาซื้ออสังหาฯ ในสงขลาไว้ให้ลูกหลาน หลังจากที่ราคายางพาราเริ่มปรับตัวดีขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดิลินิวส์
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ