Loading

รายใหญ่แพคกระเป๋ากลับบ้าน หลังคอนโดฯ อีสาน แผ่วคืนสู่สามัญ ชี้ระยะยาวยังไปได้รับเมกะโปรเจ็กต์

วันที่ : 3 มีนาคม 2559
รายใหญ่แพคกระเป๋ากลับบ้าน หลังคอนโดฯ อีสาน แผ่วคืนสู่สามัญ ชี้ระยะยาวยังไปได้รับเมกะโปรเจ็กต์

ศูนย์ข้อมูลเผยบ้านจัดสรรยังเป็นพระเอกอสังหาฯอีสาน สวนทางคอนโดฯที่แผ่วมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนกลางเก็บกระเป๋ากลับบ้าน ชี้ระยะยาวตลาดจะดีรับอานิสงส์รถไฟ สนามบิน เออีซี และเขต ศก.พิเศษ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในจังหวัดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น  นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม ในปี 2558 พบว่ามีจำนวนยูนิตโดยรวมที่ประมาณ 30,000 ยูนิต โดยส่วนมากเป็นโครงการแนวราบ โดยจังหวัดที่มีการเปิดตัวที่อยู่อาศัยมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวน 17,800 ยูนิต รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6,300 ยูนิต โดยอัตราการขายของแต่ละจังหวัด ดีกว่าในช่วงปีก่อนหน้าโดยเฉพาะโครงการแนวราบ แต่หากเป็นคอนโดมิเนียมยอดขายจะลดลง เพราะตลาดมี จำนวนจำกัด  ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ประกอบการจากส่วนกลาง เริ่มถอยกลับเข้ามาสู่ส่วนกลางมากขึ้น ทำให้จากนี้ไปตลาดคอนโดฯจะเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการใน ท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มขึ้น

"อย่างไรก็ตาม หากมองตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องมองในระยะยาว เพราะในอนาคตจะมีโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานคือรถไฟความเร็วปานกลาง โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 3 จังหวัด คือ หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร ขณะที่จะมีการปรับปรุงและยกระดับสนามบินขอนแก่นด้วย ขณะที่ยังได้รับอานิสงส์จากการเปิดประชาคมอาเซียน (เออีซี) ซึ่งจะทำให้ความต้องการอสังหาฯเพิ่มขึ้นทั้งจากส่วนกลางและประเทศเพื่อนบ้าน" นายสัมมากล่าว

นายสัมมากล่าวว่า ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพบว่าหากแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าขอนแก่นอัตราการขายดีกว่าปี 2557 โดยมีจำนวนยูนิตเหลือขายลดลงจากปีก่อน โดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวเหลือขายประมาณ 1,200 ยูนิต จากจำนวนบ้านเดี่ยวในผังประมาณ 3,800 ยูนิต ทาวน์เฮาส์ เหลือขายประมาณ 240 ยูนิต จากจำนวนในผังประมาณ 480 ยูนิต และบ้านแฝดเหลือขายประมาณ 220 ยูนิต จากจำนวนในผังประมาณ 360 ยูนิต

นายสัมมากล่าวว่า ในส่วนของนครราชสีมานั้นมียูนิตที่อยู่อาศัยในผังโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการขายทั้งสิ้นประมาณ 17,800 ยูนิต แบ่งเป็นบ้านจัดสรรประมาณ 12,200 ยูนิต ห้องชุดประมาณ 5,000 ยูนิต และบ้านพักตากอากาศประมาณ 600 ยูนิต ส่วนอุดรธานีนั้นมีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 26 โครงการ มียูนิตในผังโครงการรวม 2,000 ยูนิต เหลือขายประมาณ 1,100 ยูนิต เทียบกับปีก่อนหน้า มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 23 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 1,900 ยูนิต เหลือขายประมาณ 750 ยูนิต

นายสัมมากล่าวว่า สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 26 โครงการ จำนวน 2,200 ยูนิต เหลือขายประมาณ 800 ยูนิต เทียบกับปีก่อนหน้า มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่าง การขาย 26 โครงการ จำนวน 2,100 ยูนิต เหลือขายประมาณ 1,600 ยูนิต ส่วนจังหวัดมหาสารคามมีบ้านจัดสรร ซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 15 โครงการ จำนวน 1,900 ยูนิต เหลือขายประมาณ 1,050 ยูนิต เทียบกับปีก่อนหน้า มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย 16 โครงการ จำนวน 1,700 ยูนิต เหลือขายประมาณ 900 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ