Loading

หนุนรฟท.แบ่งเค้กพัฒนา ก.ม.11

วันที่ : 1 มีนาคม 2559
หนุนรฟท.แบ่งเค้กพัฒนา ก.ม.11

นายชลสิญจ์ วัฑฒนาธร ผู้บริหารบริษัท แอลแอนด์เอช โฮเทล แอนด์ มอลล์ จำกัด กล่าวถึงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เชิญเอกชนแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณ นิคม ก.ม. 11 ว่าหากโครงการนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลายรายย่อม ส่งผลดีต่อรฟท.

เนื่องจากส่งผลดีในแง่ความชำนาญของผู้ประกอบการ กล่าวคือได้ผู้ประกอบการที่มีความชำนาญในธุรกิจเฉพาะด้าน เช่น ผู้ประกอบการที่ชำนาญพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ผู้ชำนาญพัฒนาอาคารสำนักงาน หรือธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการรถไฟฯ ในแง่ผลตอบแทนค่าเช่าที่ดิน เพราะจะได้รับผลตอบแทนการเช่าที่ดินจากผู้ประกอบการหลายรายที่เข้ามาร่วมในโครงการ แทนที่จะได้รับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่เข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการ

"ส่วนระยะเวลาสัญญาเช่า ผู้ประกอบการเห็นว่าระยะเวลาของสิทธิการเช่าควรไม่น้อยกว่า 50 ปี และยิ่งมีความน่าสนใจมากหากระยะเวลายาวถึง 99 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับประเทศ เพื่อนบ้าน"

ด้านนายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้ความคิดเห็นว่าระยะเวลาเช่าที่ 50 ปี เป็นระยะเวลาที่สามารถคืนทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ