Loading

สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 5 ธันวาคม 2558
สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ซัพพลายตึกแถวเยอะ

"สระแก้วเป็นจังหวัดที่มีตึกแถวเยอะมากจนอาจล้น ซึ่งซัพพลายจะถูกดูดซับได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าคืบหน้าอย่างไร และการที่สระแก้วสามารถเดินทางไปกลับจากกรุงเทพฯ ได้ ไม่จำเป็นต้องค้าง ดังนั้น ความจำเป็นที่คนจะซื้ออาคารพาณิชย์หรือคอนโดไว้พักในช่วงที่มาซื้อของจึงไม่มาก แต่ดีมานด์จากคนจังหวัดใกล้เคียง เช่น จันทบุรี ก็น่าสนใจเพราะเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีจากราคาผลไม้ดีมาก และมีกลุ่มทุนจีนมาตั้งโรงงานแปรรูปผลไม้ ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจจะซื้ออสังหาฯ ลงทุนใน จ.สระแก้ว"

สุรเชษฐ กองชีพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ลงทุนที่ดินต้องถือยาว

"จังหวัดชายแดนที่เป็นด่านการค้าสำคัญแบบนี้ ที่ดินยังคงมีความน่าสนใจ เช่นเดียวกับอาคารพาณิชย์ เพราะสามารถปรับการใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ โดยที่ดินเป็นสิ่งจำเป็นในการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาในการถือครองยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนการเลือกทำเลควรเลือกที่อยู่บนถนนสายหลักที่ใช้สัญจรระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่อื่นๆ กับด่านชายแดนเป็นสำคัญ"

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ