Loading

บีโอไอเคาะ13อุตฯลงเขตศก.

วันที่ : 3 เมษายน 2558
บีโอไอเคาะ13อุตฯลงเขตศก.

          บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมฯ 13 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอดได้ครบทุกกลุ่ม นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบกำหนดกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม ครอบคลุม 61 กิจการย่อย

          อย่างไรก็ตาม ทั้ง 5 พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ได้แก่ จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจำกัด และความต้องการของแต่ละพื้นที่ แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายครบทั้ง 13 กลุ่ม

          ทั้งนี้ 13 กลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 2.การผลิตผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์ 3.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง 4.การผลิตเครื่องเรือน 5.อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

          6.การผลิตเครื่องมือแพทย์ 7.อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 8.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9.การผลิตพลาสติก 10.การผลิตยา 11.กิจการโลจิสติกส์ 12.นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ 13.กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

          สำหรับภาคเอกชนที่สนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถยื่นขอรับส่งเสริมฯ ได้แล้ว ซึ่งพื้นที่ที่มีการยื่นมากขณะนี้คือ จ.สระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นกิจการเลี้ยงสัตว์

          นางหิรัญญา กล่าวว่า สิทธิประโยชน์สำหรับโครงการที่ลงทุนในกิจการเป้าหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มอีก 5 ปี ขณะที่กิจการประเภทอื่นๆ ก็สามารถยื่นขอรับส่งเสริมฯ เพื่อเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ตามปกติ แม้จะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่ากิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม แต่ได้สิทธิประโยชน์สูงกว่าลงทุนในพื้นที่ทั่วไป

          นอกจากนี้ บอร์ดบีโอไอมีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนเรื่องอายุเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศที่จะนำมาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากเดิมต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี เป็นอายุไม่เกิน 10 ปี

          ยกเว้นกรณีย้ายฐานการผลิตจากบริษัทในเครือเข้ามาลงทุนในไทย จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่อายุเกิน 10 ปีได้ แต่ทั้งสองกรณีจะ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี และต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมการรับรอง และรายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและการใช้พลังงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

          น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (สสว.) กล่าวว่า การส่งเสริมประเภทกิจการเฉพาะในเขตเศรษฐกิจ พิเศษเป็นการเพิ่มโอกาสให้ ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนเพิ่มในพื้นที่ชายแดน ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่าการส่งเสริมการลงทุนใหม่จะต้องไม่เป็นการทุ่มตลาดจนกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยในตลาด

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ