Loading

ชง ครม.ไฟเขียวกรมที่ดินเปิด 27-28 มี.ค

วันที่ : 23 มีนาคม 2553
ชง ครม.ไฟเขียวกรมที่ดินเปิด 27-28 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 มี.ค.นี้ จะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอให้พิจารณามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเสนอให้กรมที่ดินเปิดจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ในวันเสาร์ที่ 27 มี.ค. และวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ 0.11% สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า หรือหากำไร และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนอง อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายอาคารชุดเหลือ 0.01% นั้น  จะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 28 มี.ค.นี้ จึงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

 

ด้านนายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า ขอเตือนให้ผู้บริโภครอบคอบทำสัญญาก่อนถึงวันที่ 28 มี.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ซื้อขายมาก อาจเกิดความล่าช้า และผู้บริโภคต้องเสียภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนที่สูงขึ้นได้   "ในช่วงทำสัญญาจองซื้อบ้าน ผู้บริโภคควรเจรจากับผู้ขายเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อน เพื่อขอคืนค่าจองได้ กรณีการทำธุรกรรมล่าช้า โดยเฉพาะการขอสินเชื่อ ที่อาจใช้เวลานาน จนมาตรการนี้หมดอายุก่อน ซึ่งจะเป็นหลักฐานร้องเรียนกับ สคบ.ได้ หากผู้ประกอบการไม่คืนค่าจองให้ เพราะหากมาตรการสิ้นสุดลง อาจทำให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาบ้านในทันที"

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ