Loading

กรมที่ดินชี้ซื้อบ้านตามกม.คอนโด เจ้าของไม่ได้ถือกรรมสิทธ์ทั้งหลัง

วันที่ : 18 มีนาคม 2553
กรมที่ดินชี้ซื้อบ้านตามกม.คอนโด เจ้าของไม่ได้ถือกรรมสิทธ์ทั้งหลัง

นายสุรสิทธ์ ธรรมรังสี ที่ปรึกษา อธิการกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้บริโภคซื้อโครงการบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮ้าส์ที่ไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุด ผู้บริโภคจะต้องยอมรับสิทธิที่จะเป็นไปตามกฎหมายอาคารชุด โดยเฉพาะในเรื่องของกรรมสิทธ์ส่วนกลางและกรรมสิทธ์ส่วนบุคคลที่มีการแยกกันชัดเจน

 

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. อาคารชุดกำหนดให้โครงสร้างความมั่นคงหมดของอาคารถือเป็นกรรมสิทธ์ร่วม  ดังนั้นโครงสร้างของตัวบ้านแต่ละหลัง ส่วนเชื่อมต่อ เช่น บันไดจากชั้น 1 ขึ้นไปชั้น 2 ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ร่วมด้วย ดังนั้นบ้านที่ผู้บริโภคซื้อจะได้กรรมสิทธิ์เฉพาะพื้นที่ใช้สอยในบ้านเท่านั้น

 

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความประเด็นกฏหมายตามกรมที่ดินหารือ กรณีมีผู้ประกอบการนำบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวมายื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนห้องชุดที่มีที่ดินเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลนอกห้องชุด ทำให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธ์ที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลไปทั้งที่ดินและอาคาร โดยเห็นว่าสามารถจดทะเบียนอาคารชุดได้

 

ผลจากการตีความมีความกังวลว่าจะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ประกอบการนำโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติได้ตามที่ พ.ร.บ. อาคารชุดกำหนด หรือเพื่อต้องการเลี่ยง พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดินทำให้สามารถพัฒนาบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ที่มีขนาดเล็กลง

 

เกรงว่าผู้บริโภคจะยังไม่เข้าใจว่า ถ้าซื้อโครงการบ้านพร้อมทาวน์เฮ้าส์ที่ไปจดทะเบียนเป็นอาคารชุดจะต้องรับสภาพตามกฎหมายอาคารชุดด้วย ถ้าผู้ซื้อเข้าใจตรงจุดนี้คงไม่มีใครอยากจะซื้อบ้านที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ทั้งหลังซึ่งกรมที่ดินคงจะทำความเข้าใจกับผู้บริโภคในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนายสุรสิทธิ์ กล่าวขณะเดียวกัน กรมที่ดินจะแก้ไข พ.ร.บ. อาคารชุด โดยกำหมดลักษณะของอาคารชุดว่าควรจะต้องมีรายละเอียดอย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น"

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ