Loading

คอนโดเสี่ยง ร้องเรียนพุ่

วันที่ : 14 มกราคม 2553
คอนโดเสี่ยง ร้องเรียนพุ่ง

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ตัวเลขการร้องเรียนของโครงการประเภทอาคารชุดในปี 2552 ที่ ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก หากเทียบย้อนหลังกลับไป 4 ปี จะพบว่าในปี 2549 มีจำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสิ้น 1,686 ราย เป็นบ้าน 1,305 ราย อาคารชุด 320 ราย และธุรกิจรับสร้างบ้าน 61 ราย

 

                สำหรับปี 2550 มีผู้ร้องเรียนรวม 1,402 ราย เป็นบ้าน 1,025 ราย อาคารชุด 319 ราย และ รับสร้างบ้าน 58 ราย ในปี 2551 มีจำนวนผู้ร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 841 ราย เป็นบ้าน 610 ราย อาคารชุด 183 ราย และรับสร้างบ้าน 48 ราย พอมาในปี 2552 มีจำนวนร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 1,117 ราย เป็นบ้าน 538 ราย อาคารชุดเพิ่มมาเป็น 549 ราย และรับสร้างบ้าน 30 ราย

 

                สาเหตุหลักที่คอนโดมิเนียมมีจำนวนผู้บริโภคร้องเรียนเพิ่มสูงขึ้น เพราะจำนวนโครงการเปิดใหม่ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นมา และในปี 2553 คาดว่าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมก็จะ ยังมีจำนวนสูงเช่นกันนายนิโรธ กล่าว

 

                สำหรับเรื่องที่ผู้บริโภคร้องเรียนมากที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยเฉพาะเรื่องโครงการสร้างไม่เสร็จไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับผู้บริโภคตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ และการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางของโครงการอาคารชุด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันตามพ.ร.บ.อาคารชุดด้วย

 

                นายนิโรธ กล่าวว่า ในปี 2553 สคบ.จะใช้มาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยไม่ต้องรอให้ ผู้บริโภคได้รับความเสียหายแล้ว จึงมาร้องเรียนกับสคบ. ส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุก คือ การตรวจสอบโฆษณาของอาคารชุดที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าว่ามีข้อความเกินจริงหรือไม่ เช่น โครงการรถไฟฟ้ายังไม่มีความชัดเจน แต่โฆษณาว่าจะมีรถไฟฟ้าผ่านมาในอนาคต หรือระยะทางจากโครงการไปสถานี เป็นต้น

 

                ทั้งนี้ สคบ.จะส่งทีมเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนที่ จะเกิดปัญหา โดยโครงการที่จะสามารถโฆษณาว่ามีรถไฟฟ้าผ่าน ในอนาคตได้ ควรจะต้องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเสียก่อน หรือจะเข้าไปตรวจระยะทางจากโครงการไปถึงสถานีว่า ข้อความเกี่ยวกับระยะทางเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงไปหรือไม่ เป็นต้น

 

                นายนิโรธ กล่าวอีกว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นธุรกิจที่มี ยอดร้องเรียนเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการบางรายดำเนินการในลักษณะที่เอาเปรียบ ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างล่าช้า สร้างไม่เสร็จ โอนไม่ได้ ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปฏิบัติตามคำโฆษณาที่ให้ไว้ เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ