Loading

วิกฤตศก.ดันคดียึดทรัพย์พุ่ง กรมฯ เร่งขายทรัพย์สินหวั่นล้

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2552
วิกฤตศก.ดันคดียึดทรัพย์พุ่ง กรมฯ เร่งขายทรัพย์สินหวั่นล้น

นายสิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อการฟ้องร้องบังคับคดีมากขึ้น โดยพบว่า ปริมาณทรัพย์สินที่เข้าสู่ระบบบังคับคดีและการผลักดันทรัพย์สินออกจากการบังคับคดีสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อก็ลดลง สาเหตุคงมาจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยงโดยเฉพาะสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์

 

                จากการประเมินพบว่า ผู้ที่เข้าซื้อทรัพย์ราว 80-90% มีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน นั่นหมายความว่า ผู้ซื้อทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางการเงิน นอกจากผู้ซื้อทั่วไปดังกล่าวแล้ว ยังมีสถาบันการเงินที่ซื้อทรัพย์เอาไว้เอง แต่กลุ่มนี้ก็ชะลอการซื้อและไม่เก็บทรัพย์ไว้กับสถาบัน แต่จะเก็บไว้ที่กรมบังคับคดีแทน

 

                นายสิรวัตร กล่าวว่า ในปี 2551 กรมบังคับคดีตั้งเป้าในการผลักดันทรัพย์สินออกไปประมาณ 110,000 ล้านบาท แต่สมารถดำเนินการผลักดันสินทรัพย์ได้มากกว่าเป้าคือจำนวน 119,990 ล้านบาท คิดเป็น 109.08% ส่วนในปีงบประมาณ 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) วางเป้าผลักดันทรัพย์สินจำนวน 120,000 ล้านบาท

 

                สำหรับผลการดำเนินการในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 52 (ต.ค.-ธ.ค.51) สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 47,818 ล้านบาท ไตรมาสสองของปีงบประมาณ (ม.ค.-มี.ค.52) จำนวน 21,985 ล้านบาท รวม6เดือนแรกของปีงบประมาณ52 สามารถผลักดันทรัพย์สินไปได้แล้ว 69,800 ล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ