Loading

ประเมินที่ราชพัสดุ 30 ล้านแปลง ยันราคาที่ดินในตลาดขยับหนีไปไกล ที่ย่านคลองสาน-ธนบุรีพุ่งพรวด 40

วันที่ : 27 มกราคม 2552
ประเมินที่ราชพัสดุ 30 ล้านแปลง ยันราคาที่ดินในตลาดขยับหนีไปไกล ที่ย่านคลองสาน-ธนบุรีพุ่งพรวด 40%

นายประสิทธิ์ สืบชนะ โฆษกกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ 30 ล้านแปลงใหม่ สำหรับประกาศใช้วันที่ 1 ม.ค. 55 เป็นต้นไป เนื่องจากราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามราคาการซื้อขายของตลาด ดังนั้นจึงต้องปรับราคาประเมินอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาด โดยมีแผนงานปรับราคาประเมินตั้งแต่ปี 51-54 ไว้แล้ว

                พร้อมกันนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาลที่ระบุว่าจะผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวภายใน 1 ปีข้างหน้าอีกด้วย

                กรมฯ ต้องสำรวจและประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม หากกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ โดยต้องดำเนินการภายใน 2 ปีตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล เพื่อให้ครอบคลุมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภททั่วประเทศ ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมนั้น   ได้กำหนดการประเมินราคาที่ดินไว้สำหรับทำนิติ กรรมสัญญา โอนซื้อสิ่งปลูกสร้างในตลาด มีทั้งสิ้น 61 แบบ แต่กรมฯ จะหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการตั้งอัตราการจัดเก็บภาษีอย่างคร่าว ๆ สำหรับให้องค์การส่วนปกครองท้องถิ่น (อปท.) ไปดำเนินจัดเก็บภาษีเองต่อไป

                กรมฯ ได้หารือกับสศค.บ้างแล้วว่า จะกำหนดแบบสิ่งปลูกสร้างใดบ้างที่ต้องเก็บภาษี จากเดิมที่มีอยู่ 61 แบบที่ใช้ในการโอนอยู่ปัจจุบันนี้ แต่เห็นว่ายังมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่ยังไม่เคยนำมาคำนวณภาษี โดยจะมีเกณฑ์การคำนวณตามหลักการว่า หากสิ่งปลูกสร้างใดมีมูลค่า ต้องนำมาคำนวณมูลค่า เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี อาทิ เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

                ที่ดินที่ประ เมินราคาใหม่ปี 52 นี้ คือก ทม. 9 เขต ในภูมิภาค 52 จังหวัด 120 อำเภอ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.52 เป็นต้นมา  โดยจะปรับราคาประ เมินที่ดินใหม่ เพื่อประกาศใช้วันที่ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป ประกอบด้วย กทม.จะปรับราคาประเมินที่ดิน 12 เขต ที่ดิน 447,600 แปลง ส่วนภูมิภาคจะปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง 14 จังหวัด 16 อำเภอ ที่ดิน 998,842 แปลง และขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงใน 2 จังหวัดคือ อ.องครักษ์ จ.นครนายกและอ.เมือง จ.พังงา รวม 79,600 แปลง นอกจากนี้จะประเมินราคาที่ดินรายบล็อกปกติเป็นบล็อกละเอียดใน 48 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 3,313,700 แปลงด้วย

                เราประเมินราคาที่ดินใหม่นี้ เพื่อปรับให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในตลาดมากที่สุด แต่หากพื้นที่ใดต้องการให้ประเมินราคาที่ดินเฉพาะหน้า ก็สามารถทำได้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสะท้อนราคาที่แท้จริง ซึ่งรอบปีนี้พื้นที่ที่ราคาปรับสูงมาก จะเป็นที่ดินบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงแนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะเขตคลองสาน และธนบุรี ที่จะเปิดใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น 30-40% หรือราคาจากเฉลี่ยตารางวาละ 100,000 บาทเป็น 150,000-200,000 บาท

                นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสศค. กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าร่างพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ซึ่งมีผู้วิจารณ์ว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำว่า ต้องการให้ผู้ที่แสดงความเห็นดังกล่าว ตรวจสอบรายละเอียดร่างกฎหมายให้ชัดเจนก่อน เพราะขั้นตอนของกฎหมายตามร่างที่ สศค.เสนอนั้น ได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ว่า มีผลบังคับใช้ใน 2 ปีข้างหน้า หลังจากกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา อีกทั้งรายได้ที่ได้มานั้น กำหนดให้เป็นรายได้ของอปท. ที่ดูแลพื้นที่ดังกล่าว ไม่ต้องนำส่งรายได้ให้กระทรวงการคลัง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ