Loading

อาคารทั่วประเทศสะท้า

วันที่ : 16 มกราคม 2552
อาคารทั่วประเทศสะท้าน

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า สผ.ได้ปรับหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างอาคาร โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศใหม่ โดยกำหนดให้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารที่สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกัน ตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตร ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ จากเดิมกำหนดเฉพาะบางพื้นที่ เช่น อาคารริมชายหาด ริมแม่น้ำ ริมทะเลสาบ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด โรงแรม และที่พักตากอากาศ ที่เดิมกำหนดให้อาคารชุดหรือโรงแรมที่มีจำนวน 80 ห้องขึ้นไป จะต้องทำอีไอเอ แต่หลักเกณฑ์ใหม่นอกจากจะกำหนดด้วยจำนวนห้องแล้ว จะกำหนดเพิ่มเติมในเรื่องพื้นที่ใช้สอยเข้าไปด้วย ถ้าหากเกิน 4,000 ตารางเมตร แม้จำนวนห้องจะไม่ถึง 80 ห้อง ก็ต้องทำอีไอเอด้วยเช่นกัน

สำหรับโครงการบ้านจัดสรรจากเดิมถ้ามีจำนวนแปลงเกิน 500 แปลง หรือมีพื้นที่เกินกว่า 100 ไร่ ต้องทำอีไอเอ แต่หลักเกณฑ์ใหม่ ถ้ามีแปลงที่ดินตั้งแต่ 250 แปลง หรือพื้นที่เกิน 100 ไร่ จะต้องจัดทำ อีไอเอเช่นกัน

สาเหตุที่ต้องวางหลักเกณฑ์ใหม่ในการทำอีไอเอในส่วนโครงการบ้านจัดสรรนั้นเห็นว่า จำนวนบ้าน 250 แปลงขึ้นไปนั้น ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ที่จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ส่วนอาคารสูงเกิน 23 เมตรนั้น หากไม่มีการทำอีไอเอ นอกจากจะกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีผลกระทบในเรื่องของมลทัศน์ หรือการบดบังสายตาด้วย ขณะที่อาคารชุดและโรงแรม แม้จะกำหนดจำนวนไว้ที่ 80 ห้องขึ้นไป แต่มีผู้ประกอบการที่อาศัยช่องว่างทำแค่ 79 ห้อง จึงต้องกำหนด ในเรื่องของพื้นที่กำกับเข้าไปด้วย เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการรอลงนามจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม หากลงนามแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีนายวิเชียร กล่าว

การปรับหลักเกณฑ์การทำ อีไอเอ จะทำให้ปริมาณงานของสผ. เพิ่มขึ้น ซึ่งทางผู้ประกอบธุรกิจมีความกังวลในเรื่องของระยะเวลาในการทำอีไอเอจะเพิ่มขึ้นด้วย จากปัจจุบันจะต้องใช้เวลา 6-8 เดือน ซึ่งถือว่าล่าช้าอยู่แล้ว

สำหรับเรื่องนี้นายวิเชียร กล่าวว่า ต่อไปจะกระจายอำนาจให้คณะกรรมการในแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอีไอเอ จากเดิมที่ต้อง ส่งเข้ามาที่ส่วนกลาง ซึ่งจะทำให้ รวดเร็วขึ้น โดยในระยะแรกสผ. จะพิจารณาอีไอเอในเบื้องต้นให้ก่อน

นอกจากนี้ สผ.ยังมีโครงการก้าวใหม่อีไอเอโดยกำหนดเป้าหมายว่า จะต้องเพิ่มความเร็วในการอนุญาตอีก 20% โดยจะปรับปรุงกรอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน และอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังเพิ่มในเรื่องของคุณภาพ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวดเร็วขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ