Loading

กทม.ลุยตรวจ 3,000 อาคาร ดีเดย์ส่งรายงานก่อนสิ้น ม.ค

วันที่ : 14 มกราคม 2552
กทม.ลุยตรวจ 3,000 อาคาร ดีเดย์ส่งรายงานก่อนสิ้น ม.ค.

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยในการประชุมผู้ประกอบการอาคารเรื่องความปลอดภัยในอาคารจากอัคคีภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปิ้งกันภัยในอาคารจาก การเกิดอัคคีภัยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้อาคารขึ้นหลายครั้ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยสถิติการเกิดอัคคีภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ง กทม.เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรกว่า 15,000,000 คน และอาคารที่มีอยู่หนาแน่ถึง 3,000,000 หลัง ทำให้มีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ สาเหตุหนึ่งมาตากอาคารไม่ได้มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เจ้าของหรือผู้ประกอบการละเลยด้านความปลอดภัย รวมทั้งประชาชนผู้เข้าไปใช้อาคารขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวจากอัคคีภัย

                นายพงศ์ศักติฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม.ได้ตั้งคณะกรรมการซึ่งจะเข้าทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้ามาดูเรื่องกฎหมาย ทั้งนี้ การตรวจสอบอาคารในพื้นที่ กทม. กว่า 5,00 อาคาร ได้มอบหมายให้รองปลัด กทม.ดูแลในกลุ่ม 6 โซน ซึ่งทำงานร่วมกับสำนักโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ และผู้ตรวจราชการประจำเขต โดยเจ้าของอาคารจะต้องส่งรายงานการตรวจสอบอาคารมายังเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ กทม. ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้ประกอบการอาคารส่งรายงานเข้ามาแล้วกว่า 3,000 ราย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และหากผู้ประกอบการรายใดไม่ส่งรายงานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ