Loading

เคเอ็มซีฟ้อง 2 บริษัทเบี้ยวโอนที่ดิ

วันที่ : 2 ธันวาคม 2551
เคเอ็มซีฟ้อง 2 บริษัทเบี้ยวโอนที่ดิน

นายธเนศวร์ สิงคาลวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือKMC เปิดเผยถึงความคืบหน้าของรายการตามแผนขจัดความข้อแย้งในรายการระหว่างกันว่า ทางบริษัทฯได้ดำเนินการติดตามเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 668 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับบริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี จำกัด ในส่วนของที่ดินที่ทางบริษัท โกลเด้นฯ จะต้องโอนให้แก่บริษัทฯนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อาร์เค โปรเฟสชั่นนัล จำกัด ซึ่งติดภาระค้ำประกันกับกรมสรรพากร ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้พ้นภาระค้ำประกันแล้ว แต่ทาง บจ.อาร์เคฯเพิกเฉยในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯได้ดำเนินฟ้องคดี โดยมีบริษัทโกลเด้น ฯ เป็นจำเลยที่ 1 บริษัท อาร์เค โปรเฟสชั่นนัลฯ เป็นจำเลยที่ 2 มีคดีหมายเลขดำที่ 2105/2551 ลงวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ในข้อหาผิดสัญญา และ ค้ำประกัน สาเหตุในการที่บริษัทฯ ยื่นฟ้องในคดี

เดียวกันเนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551ศาลได้กำหนดพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง โดยทำการนัดสืบพยานในวันที่ 3 มิ.ย.52 และนัดสืบพยานจำเลย ในวันที่ 4 มิ.ย. 2552

                ในส่วนของเงินลงทุนในกลุ่ม บริษัท แรฟเฟิลส์ จำนวน 186.27 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ทำการประเมินราคา ณ วันที่ 4 เม.ย. 50 ประเมินโดยบริษัท ซีบี ริชาร์ดฯ ราคาประเมินลดลงโดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองลดมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 8.05ล้านบาท จึงทำให้เงินลงทุนในกลุ่มแรฟเฟิลส์ มีมูลค่าสุทธิ 178.22 ล้านบาท ปัจจุบันทางบริษัทฯติดต่อผู้ที่สนใจรายใหม่

                กรรมการฯกล่าวถึงความคืบหน้าในการปิดโครงการต่างๆของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาฯมีดังนี้ บริษัท กฤษดานคร จำกัด (โครงการกฤษดา แกรนด์ คาสเทลล์ เลคแอนด์พาร์ค หรือ โครงการ 39 หรือ โครงการ20 เฟส 3 เดิม) และ บจ.เคหภูมิ (โครงการธานนท์กอล์ฟวิว แอนด์ สปอร์ต หรือ โครงการ 25) เนื่องจาก บ กฤษดานคร จำกัด และ บริษัท เคหภูมิ จำกัด ขณะทั้ง 2 บริษัทฯ นี้ได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและโครงการอยู่ในระหว่างการจัดการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งคาดว่าคงจะออกขายทอดตลาดภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

                สำหรับ บริษัท กฤษดา เจนเนอรัล กอล์ฟ คลับ จำกัด ประเภทกิจการสนามกอล์ฟ ทาง KMC กำลังติดต่อหาสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อซื้อเข้ามาเป็นบริษัทย่อย บริษัท ออนไทม์ บิซิเนส จำกัด ,บริษัท อัลลายไอเดนทิตี้ จำกัด และบริษัท โปรเกรส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทำธุรกิจประเภทรวบรวมที่ดิน ยังไม่สามารถปิดกิจการได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ