Loading

รับเหมาเบี้ยวงานพุ่ง สคบ.เตือนผู้บริโภค ตรวจสัญญาก่อนว่าจ้า

วันที่ : 25 สิงหาคม 2551
รับเหมาเบี้ยวงานพุ่ง สคบ.เตือนผู้บริโภค ตรวจสัญญาก่อนว่าจ้าง

นางรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวในงาน รับสร้างบ้าน 2008” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2551 ว่า จากจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เข้ามายัง สคบ. เฉลี่ย 7,000 เรื่องต่อปีนั้น เป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรับสร้างบ้านไม่ถึง 2% หรือประมาณ 100 ราย ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีผู้ร้องเรียนมากกว่า คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 45-49% จากข้อร้องเรียนทั้งหมด หรือประมาณ 3,000 ราย

 

สำหรับการร้องเรียนในส่วนของธุรกิจรับสร้างบ้านที่เป็นปัญหาหนักที่สุดคือ การที่ผู้รับเหมาสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จแต่กลับมาเรียกเก็บเงินกับลูกค้าจำนวนถึง 90% ของราคาบ้าน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเจรจาที่ไม่ตรงกัน และแบบบ้านที่ไม่ลงตัว เช่น กรณีของบริษัท สุรปัญญา จำกัด ที่มีผู้บริโภคเข้าร้องเรียนคือ บริษัทดังกล่าวตั้งราคาบ้านถูก และมีเงื่อนไขการจ่ายเงินที่เขียนไว้ในสัญญาไม่สัมพันธ์กับการสร้างบ้าน ซึ่งลูกค้าผิดนัดการจ่ายเงินครั้งเดียวก็ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งส่วนมากบริษัทที่เกิดปัญหาแล้วมีผู้บริโภคเข้าร้องเรียนจะเป็นในลักษณะนี้

 

อย่างไรก็ดี สคบ. ได้ร่างประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสร้างบ้านที่จะมาช่วยเหลือผู้บริโภค รวมถึงสัญญามาตรฐานของสมาคมรับสร้างบ้านซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ และคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ทันในปี 2551

 

ผู้บริโภคที่กำลังจะสร้างบ้านหรือคิดที่จะสร้างบ้าน อยากให้ทำความเข้าใจและศึกษาให้รอบคอบ โดยเฉพาะบริษัทรับสร้างบ้านที่จะเลือกใช้บริการต้องดูประวัติการทำงาน ชื่อเสียง และความมั่นคง และต้องดูรายละเอียดในข้อสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วย

 

ด้านนายพันธุ์เทพ ทานชิติกุล นายกสมาคมรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ปัญหาทิ้งงานของผู้รับเหมารับสร้างบ้านยังมีให้เห็นไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะสร้างบ้านอยากให้เลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น สำหรับงานรับสร้างบ้านปีนี้มีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีคนเข้าชมกว่า 80,000 ราย และจะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้า 1,500 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ