Loading

กทม.เข้มไซต์งาน ติว1.1หมื่นอาคาร ป้องกันฝุ่นละออ

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2551
กทม.เข้มไซต์งาน ติว1.1หมื่นอาคาร ป้องกันฝุ่นละออง

              นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับ

หน่วยงานราชการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กรุงเทพ มหานครทั้ง 50 เขต เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการเอกชน จำนวน 500 ราย เพื่อแนะนำให้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง

 

ปัจจุบันมลพิษทางอากาศในเขต กทม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นปัญหาจากฝุ่นละออง จากการตรวจวัดฝุ่นละอองริมถนน 60 จุด พบว่า ถนนที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานมากที่สุด 5 ลำดับ ได้แก่ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา ถนนเกษตรนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย และถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างจำนวนมาก จากปี 2550 พื้นที่ กทม.มีการก่อสร้างประมาณ 11,000 แห่ง

 

สำหรับข้อปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับ ผู้ประกอบการก่อสร้างในการลดมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ประกอบด้วย 1.กำหนดขอบเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน 2.จัดทำรั้วทึบรอบบริเวณก่อสร้างสูงจาก พื้น

ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

 

3.หากมีการเปิดหน้าผิวดินให้ทำเป็นช่วงๆ เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการควบคุมฝุ่น เช่น ฉีดน้ำป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย และต้องไม่ให้น้ำที่ฉีดไหลออกนอกบริเวณก่อสร้างลงสู่ผิวถนน 4.จัดทำผ้าใบทึบแสงหรือโปร่งแสงปกคลุมตัวอาคารจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ

 

5.ปากทางเข้าออกจะต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะมีรถเข้าออก 6.ฉีดน้ำ หรือปิดคลุมกองวัสดุให้มิดชิดป้องกันฝุ่น 7.ทำความสะอาดเศษหิน โคลน ทรายที่ตกหล่นทุกวัน 8.หากพื้นที่โครงการไม่ได้ก่อสร้าง 6 เดือน ควรปลูกหญ้า หรือฉีดทับด้วยสารเคมีที่ช่วยลดการกระจายของฝุ่น 9.จัดให้มีที่ลำเลียงสำหรับการทิ้งขยะและเศษวัสดุที่เกิดจากการทำงาน

 

10.ล้างทำความสะอาดตัวรถและล้อรถ 11.ล้างทำความสะอาดอาคารระหว่างก่อสร้าง 12.หากมีโรงคอนกรีตผสมเสร็จตั้งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างให้เพิ่มเติมมาตรการควบคุมฝุ่นละอองตามข้อกำหนดตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

 

13.ไม่ดำเนินการในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. 14.ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล ในระยะ 30 เมตร 15.ไม่พักอาศัยในอาคารที่กำลังก่อสร้าง เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ