Loading

กรมที่ดินแจงมาตรการก๊อก2 กระตุ้นอสังหาฯมีช่องโหว

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2551
กรมที่ดินแจงมาตรการก๊อก2 กระตุ้นอสังหาฯมีช่องโหว่

           แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ตามที่รัฐบาลสมัคร 1ได้ออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระยะที่สองเพิ่มเติมจากระยะแรก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง หรือซื้อบ้านที่ไม่ได้ผ่านการจัดสรรที่ดินตาม พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 (ปว286) ที่มีเนื้อที่รวมกันไม่เกิน1ไร่สามารถขอรับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม(โอน) จากร้อยละ 2 เหลือ 0.01 จดจำนองจากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3เหลือ0.11ได้นั้น

อย่างไรก็ดีขณะนี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีการสนับสนุนการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา และสิ้นสุดการใช้บังคับวันที่ 28 มีนาคม2552พร้อมกับมาตรการระยะแรก

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขาทั่วประเทศว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางติดต่อทำนิติกรรมยังสำนักงานที่ดินที่ เป็นที่ตั้งของแปลงที่ดินกันมาก มีทั้งที่ดินเปล่าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของมาตรการลดหย่อนค่าโอนหลายรายซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งกรณีที่ดินเปล่านี้กรมไม่ต้องการเปิดช่องให้นักเก็งกำไรซื้อ-ขายที่ดินได้ประโยชน์โดยไม่จำเป็น

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า มาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯระยะที่สองนี้ ยอมรับว่ามีช่องโหว่ ที่สามารถเปิดช่องให้เจ้าของที่ดินซิกแซก นำแปลงที่ดินเปล่าเนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่ หรือมีการแบ่งแปลงมาก่อนหน้านี้หลายแปลงๆละ 1ไร่มาขอสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2เหลือ ร้อยละ 0.01ได้ด้วยการปลูกบ้านชั่วคราวขนาดเล็กไม่เน้นความมั่นคงแข็งแรง หรือ ใช้บ้านไม้สำเร็จรูปตั้งบนแปลงที่ดินมุมใดมุมหนึ่ง ก็สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ดีกรมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบให้ดีก่อนให้บริการ เพราะอาจมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆได้ผลที่ตามมาคือรัฐสูญเสียรายได้

โดยเฉพาะที่ดินใจกลางเมืองอย่างสุขุมวิท สีลม หากมีที่ดิน 1 ไร่ 2 แปลง แต่ อยู่ระหว่างซื้อ-ขายเพื่อนำไปพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมหรือ อพาร์ตเมนต์ หากต้องการได้สิทธิ์ลดหย่อนก็สามารถปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้ชั่วคราว เพื่อแลกกับการโอนที่ดิน1ไร่หลังโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยก็สามารถรื้อทิ้งได้ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนที่ได้รับลดหย่อน ราคาประเมินใหม่ย่านสุขุมวิทราคาไม่ต่ำกว่า 300,000-400,000 บาทต่อตารางวา สีลม 500-000-650,000 บาทต่อตารางวา หากได้รับลดหย่อน0.01%จะเสียน้อยแค่หลัก 1,000 บาท ถ้าเทียบกับอัตราค่าโอนเต็ม 2% ต้องควักกระเป๋าหลายหมื่นบาทเป็นต้น

ขณะที่แหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางใหญ่กล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศลดหย่อนมาตรการระยะตามสื่อต่างๆ ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นได้มีชาวบ้านเดินทางมาขอโอนกรรมสิทธิ์กันจำนวนมาก เพราะเข้าใจว่าใช้ได้ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจอยู่นานและหลายรายมีการด่าทอว่าข้าราชการทำตัวใหญ่กว่ารัฐมนตรี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านกลุ่มเดิมที่เคยมาติดต่อกับสำนักงานที่ดินครั้งที่มาตรการระยะแรกบังคับใช้ และผิดหวังกลับไป ทั้งนี้อยากทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการ แต่ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดของเงื่อนไขและระยะเวลาที่ประกาศใช้ให้ดีเพื่อที่จะไม่ต้องเดินทางเสียเที่ยวโดยไม่จำเป็น แต่โดยภาพรวมของการติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานที่ดินขณะนี้พบว่ามีความคึกคักมากขึ้น

ส่วนการลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะ มองว่ากลุ่มนายทุนและ ผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากกว่าชาวบ้าน เนื่องจากรายที่ซื้อ-ขายที่ดิน ในนามนิติบุคคลปกติ จะเสียภาษี 1% +3.3 % และหากได้รับลดหย่อนจะบวกภาษี 1% +0.11 ซึ่งผู้ประกอบการจะมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวนมาก ส่วนซื้อ-ขายในนามบุคคล กลับต้องเสียภาษีอัตราภาษีก้าวหน้าเช่น 2 ,000,000 บาทแรก 2.5 % +3.3และ 2,000,000 บาทที่สอง อีก 2.5% รวม 5 %+3.3 % และเมื่อได้ลดหย่อน จะเป็น 5% +0.11%เป็นต้น ซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรม

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ