Loading

2 ศูนย์การค้าใหญ่ชม.ถูกยึดขายทอดตลาด ทรัพย์รอขายทั่วเมืองเหลืออีกกว่าหมื่นล

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2551
2 ศูนย์การค้าใหญ่ชม.ถูกยึดขายทอดตลาด ทรัพย์รอขายทั่วเมืองเหลืออีกกว่าหมื่นล.

       นายญธรรม ทองขลิบ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2551 สำนักงานเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าในการผลักดันทรัพย์ออกขายทอดตลาดให้ได้ประมาณ 7,789 ล้านบาท จากมูลค่าทรัพย์สินที่ค้างทั้งหมด10,601ล้านบาท

ในช่วง 2 ไตรมาสของปีนี้คือ เดือนตุลาคม 2550-มีนาคม 2551 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้เพียง 2,841 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,000 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่ขายทรัพย์ทอดตลาดต่ำกว่าเป้าเนื่องจากสถานการณ์การขายทอดตลาดทรัพย์ในปัจจุบันค่อนข้างชะลอตัวโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ซื้อทรัพย์ส่วนใหญ่จะอาศัยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่เมื่อผู้ซื้อทรัพย์ไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันการเงินทำให้ผู้ซื้อทรัพย์เองต้องปล่อยให้มีการริบเงินมัดจำประกอบกับสถาบันการเงินเองยังไม่มีนโยบายในการซื้อทรัพย์ไว้เองจึงต้องปล่อยสินทรัพย์ไว้ที่สำนักงานกรมบังคับคดี

ปี 2551 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่มีคดียึดทรัพย์จำนวน 670 เรื่อง ทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง 1,737 ล้านบาท ยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,236 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า 61 % ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 34 %ห้องชุด 3 %ทรัพย์สินหรือสิทธิการเช่า1%

นายบุญธรรมกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ไปคาดว่าสถานการณ์การขายทอดตลาดน่าจะดีขึ้นเนื่องจากภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์จากร้อยละ 2 หรือ0.01 ค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 เหลือ 0.01 และภาษีธุรกิจเฉพาะจากร้อยละ3.3เหลือ0.11เป็นเวลา1 ปี

นอกจากนี้ในส่วนของกรมบังคับคดีเองได้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมชั้นบังคับคดี การลดระยะเวลาในเรื่องของการขับไล่ การขยายระยะเวลาการวางเงินกรณีผู้ซื้อทรัพย์จำเป็นต้องใช้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีการเปิดขายทอดตลาดบ้านและที่ดินจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 กำหนดวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ที่สำนักงานฯ

สำหรับสินทรัพย์ขนาดใหญ่ของเชียงใหม่ที่ได้มีการขายทอดตลาดไปได้แล้ว มีจำนวน 6 รายการโดยมีห้างสรรพสินค้าสีสวนพลาซ่า ทรัพย์ที่ยึด คือ สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ที่ดินแปลงที่ 3-7เป็นที่ดินว่างเปล่า ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 9 ไร่ 0 งาน 85 ตารางวา ขายให้แก่นางมยุรี วัฒนโภคาสิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 51ในราคา222,000,000บาท

ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าสีสวนพลาซ่าเป็นของบริษัทสีสวนพี.ซี.วอง ของตระกูล ""เหลืองไชยรัตน์"" มีฐานธุรกิจเดิมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรองเท้ารายใหญ่ในภาคเหนือ เริ่มขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจค้าปลีกสีสวนพลาซ่า บนถนนช้างคลานขนาดพื้นที่มากกว่า 4,000 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น บนพื้นที่ 3 ไร่ จากจำนวนที่ดินทั้งหมด 9 ไร่ ในปี 2530 ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการขายทอดตลาด มีกระแสข่าวว่าทางกลุ่มสีสวนได้พยายามวิ่งขายทรัพย์ให้แก่เทสโก้โลตัสแต่ไม่เป็นที่ตกลงจนต้องถูกขายทอดตลาดในที่สุด

ศูนย์การค้า 12 ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นศูนย์การค้าเน้นในเรื่องของบันเทิงเป็นหลักบน เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา ย่านถนนห้วยแก้ว ขายให้บริษัทพิชญ ประมวลกร จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ในราคา 210,100,000 บาท โดยศูนย์การค้า 12 ห้วยแก้วเป็นของตระกูลสุขสวัสดิ์เจ้าของโรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ โดยสร้างในนามบริษัทพรพิงค์พาวิลเลี่ยน

สำหรับศูนย์การค้า 12 ห้วยแก้วมีกระแสข่าวออกมาตลอดเวลาว่า มีการทาบทามซื้อขายให้กลุ่มเบียร์ช้างแต่ก็ไม่ปรากฏมีการซื้อขายจริงสุดท้ายธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้ยื่นฟ้องในที่สุด

สนามไดรฟ์กอลฟ์สันทราย ถนนเชียงใหม่พร้าว เป็นของกลุ่มช้างม่อยเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ของเชียงใหม่ ขายให้แก่บริษัทฟลายไฮย์ มันนี่ จำกัดในราคา 58,210,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์บ้านถวาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 แปลง ราคาประเมินที่ 23,992,000 บาท ซึ่งเคยมีการขายทรัพย์แต่ผู้ซื้อไม่วางทรัพย์ส่วนที่เหลือจึงเตรียมกำหนดวันขายใหม่

สำหรับ โรงเรียนพาณิชย์การนครพิงค์ ย่านตำบลช้างเผือกโดยราคาประเมินอยู่ที่ 157,682,000 บาทโดยอยู่ระหว่างการแจ้งยึด และ รายการสุดท้าย คือ ที่ดินว่างเปล่าตำบลป่าแดด จำนวนทั้งหมด 13 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา ของบริษัทครีเอชั่น เดอพีเรียดไทม์ จำกัด โดยธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ซื้อในราคา40 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ