Loading

โชว์สอบอาคารทั่วปท.77.5% ป้ายแค่48%แม้เลยเส้นตายแล้ว

วันที่ : 17 เมษายน 2551
โชว์สอบอาคารทั่วปท.77.5% ป้ายแค่48%แม้เลยเส้นตายแล้ว

             นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบอาคารว่า ผลการยื่นรายงานการตรวจสอบอาคาร เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จังหวัดที่มีการยื่นรายงานการตรวจสอบประเภทอาคารครบ 100% มี 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ขอนแก่น สุราษฏร์ธานี สงขลา ส่วนป้ายที่ยื่นแล้วทั้ง 100% มี 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ สมุทรปราการ ขอนแก่น และอุบลราชธานี หากคิดรวมทั่วประเทศคิดเป็น 77.51% โดยกทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ๆมีอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องตรวจสอบจำนวน 3,402 อาคาร มีการยื่นรายงานฯ 2,681 อาคาร คิดเป็น 78.81% ส่วนอาคารโรงงานทั่วประเทศจำนวน 869 อาคาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แจ้งว่ามียื่นแล้ว 762 อาคาร คิดเป็น 87.69% ขณะที่ป้ายทั่วประเทศที่ต้องตรวจสอบมีจำนวน 4,360 ป้าย มียื่นจำนวน 2,093 ป้าย คิดเป็น 48.0% ทั้งนี้ในกทม.มีป้ายต้องตรวจสอบมากที่สุดถึง 1,383 ป้าย แต่ยื่นผลเพียง 605 ป้าย คิดเป็น 43.75% เท่านั้น ""ความจริงต้องตรวจสอบและรายงานผลให้เสร็จตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับว่าที่เหลือที่ยังไม่ยื่นกำลังทำผิดกฎหมาย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ