Loading

กรมที่ดินคุมเข้มจัดสรรทั่วกรุงไม่บำรุงสาธารณูปโภ

วันที่ : 12 เมษายน 2551
กรมที่ดินคุมเข้มจัดสรรทั่วกรุงไม่บำรุงสาธารณูปโภค

              นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีหมูบ้านจัดสรรทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตฯ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 (ปว.286) และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ของกรมที่ดินไปแล้ว แต่กลับพบว่าหลายรายเมื่อจบการขายไปแล้ว ไม่สนใจบำรุงรักษาสาธารณูป โภค-บริการสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ผู้อยู่อาศัยเดือดร้อนและร้องเรียนเข้ามาที่กรมที่ดิน

ทั้งนี้ กรมที่ดินได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ในโครงการบ้านจัดสรร เฉพาะที่รับอนุญาตในเขตกทม.ว่ามีสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบว่ามีข้อบกพร่องจะต้องให้เจ้าของโครงการแก้ไขทันที ทั้งนี้มีผู้อาศัย 97 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2551) ร้องทุกข์มายังกรมที่ดินว่า เจ้าของโครงการละเลย ไม่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งพบว่ามีทั้งบริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่และรายย่อย

สำหรับปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดได้แก่ ถนนทรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ท่อระบายน้ำที่ฝังตามแนวถนนแตกทำให้น้ำเอ่อล้นผิวถนนระบบ บำบัดน้ำเสียรวมไม่ทำงานเพราะเกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายของเจ้าของโครงการ การปล่อยสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่นให้รกรุงรัง หญ้าขึ้นสูง ปัญหาขยะ สระว่ายน้ำ คลับเฮาส์ ตลอดจนนำทรัพย์ส่วนกลางไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ในเบื้องต้นคณะทำงานจะลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน ตามที่ร้องเรียน ต่อจากนั้นจะขยายพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้านอื่นๆให้ครบทุกหมู่บ้านเท่าที่จะทำได้ โดยรวมมือกับสำนักงานที่ดินแต่ละเขต หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยจริงจะทำหนังสือแจ้งต่อเจ้าของโครงการให้แก้ไข พร้อมปรับวันละ 1 พันบาท จนกว่าจะแก้ไขให้เรียบร้อย

อย่างไรก็ดี มีปัญหาว่ากฎหมายจัดสรรกำหนดบทลงโทษเบาเกินไป ดังนั้น กรมที่ดินจึงพิจารณาแก้ไขเพิ่มโทษปรับ 5 หมื่น-1 แสนบาท (ตัวเลขที่เหมาะสมอยู่ระหว่างพิจารณา) เนื่องจากเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ทันทีที่คณะทำงานเข้าไปพบเห็น

นอกจากนี้ จะพิจารณาเพิ่มโทษผู้บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรรด้วย ในกรณีที่เจ้าของโครงการยก
สาธารณูปโภคให้ผู้อยู่อาศัยดูแล โดยรวมตัวกันตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้นมา แต่ภายหลังผู้อยู่อาศัยร้องเรียนว่า นิติบุคคลไม่ดูแลสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะเข้าข่ายถูกปรับด้วย

สำหรับสถิติโครงการจัดสรรที่ดินทั้งรายเก่าที่ๆ ได้รับอนุญาตจากปว.286 ปี 2515 และ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เฉพาะในเขตกทม.มีจำนวนกว่า 5 พันโครงการ (ปี 2515-ปัจจุบัน) และกรมที่ดินได้รวบรวมโครงการเพื่ออยู่ในข่ายตรวจสอบก่อน ตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน จำนวน 1,169 โครงการ

เนื่องจากโครงการเก่ามากๆ เจ้าของโครงการอาจยกเลิก บริษัท ทำให้ไม่สามารถเอาผิดได้ มีทางเดียวคือผู้อยู่อาศัยต้องรวมตัวกันตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรขึ้นมาดูแล เพื่อเก็บค่าส่วนกลางและนำเงินที่ได้บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อไป จาก การตรวจสอบพบว่า ขณะนี้มีโครงการบ้านตั้งนิติบุคคลแล้ว 108 ราย ถ้าเทียบกับปริมาณจัดสรรที่เกิดมาถือว่าน้อยมาก

ดังนั้น หากผู้ซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรในโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน แต่ยังมิได้ตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก ผู้ประกอบการมิได้บำรุงรักษาสาธารณูปโภค จนทำให้เกิดชำรุดเสียหายหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้สอย สามารถร้องเรียนขอความช่วยเหลือโดยตรง ที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน โทร.0-2222-3271

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ