Loading

กรมที่ดินไล่เช็กบิลนอมินีคอนโ

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2551
กรมที่ดินไล่เช็กบิลนอมินีคอนโด

              รายงานข่าวจากกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่ ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในฐานะเป็นเจ้าของห้องชุดแทนคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว ไม่ว่าคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือไม่ก็ตาม หากมีการทำในลักษณะดังกล่าว ตัวแทนหรือนอมินีจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


การกำหนดบทลงโทษดังกล่าว เป็นการป้องกันการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดแทนคนต่างด้าว เนื่องจากที่ผ่านมา แม้ว่าคนต่างด้าวจะสามารถถือครองห้องชุดในโครงการได้ถึง 49% แต่มีหลายๆ โครงการที่ใช้ตัวแทนถือครอง เพื่อให้สามารถซื้อห้องชุดได้เกินเพดานที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะห้องชุดที่มีคนต่างด้าวที่มาจากประเทศเดียวกัน

ด้านนายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กล่าว ว่า การกำหนดบทลงโทษสำหรับ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแทนคนต่างด้าวในร่าง พ.ร.บ.อาคารชุดที่กำลังจะนำมาบังคับใช้ ถือเป็นเรื่องใหม่ เพราะ พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับที่ใช้ในปัจจุบันไม่มีการกำหนดบทลงโทษ เอาไว้

การกำหนดบทลงโทษดังกล่าว เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างให้ตัวแทนมาถือครองกรรมสิทธิ์แทนคนต่างด้าวได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้ตัวแทนถือครอง เช่น ให้บุคคลอื่นมาซื้อและถือครองแทน

อนึ่ง ที่ผ่านมากรมที่ดินได้มีมาตรการในการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวผ่านตัวแทน เช่น การตรวจสอบที่มาของเงินของหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ ในกรณีที่มีการใช้นิติบุคคลมาถือครองที่ดิน

มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมที่คนต่างด้าวสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ 49% แทน แต่ก็มีหลายโครงการที่ขายดีจนเต็มเพดานที่กฎหมายกำหนด จึงใช้นอมินีถือครองแทน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ