Loading

สวล.เข้มพื้นที่สีเขียว ไม่สนคอนโดฯกระอัก ใครแหกกฎEIAเจอด

วันที่ : 21 มกราคม 2551
สวล.เข้มพื้นที่สีเขียว ไม่สนคอนโดฯกระอัก ใครแหกกฎEIAเจอดี

             ผู้สื่อข่าว ""ประชาชาติธุรกิจ"" รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิเศษพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศและคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.) ได้ประชุมหารือกัน กรณีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ร้องเรียนเรื่องการให้โครงการคอนโดมิเนียมจัดพื้นที่สีเขียวไว้ในโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากความร้อนที่มาจากเครื่องปรับอากาศ หลังการประชุมได้ข้อสรุปว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีอำนาจในการนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ และจะยังยึดหลักในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)ของโครงการคอนโดฯตามแนวทางที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการอย่างกว้างขวาง และเห็นว่ามีอำนาจที่จะออกมาตรการต่างๆ ได้ หากมีเหตุผลและข้อมูลทางด้านวิชาการสนับสนุน สำหรับกรณีการกำหนดให้โครงการคอนโดฯจัดสร้างพื้นที่สีเขียวไว้ในโครงการโดยปลูกต้นไม้ที่มีขนาดทรงพุ่ม 5 เมตร ลำต้นโดยรอบ 50 เซนติเมตร และความสูง 5 เมตร 1 ต้น ต่อจำนวนเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน 1 เครื่อง ที่ประชุมก็เห็นว่าเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจึงควรรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไปยึดถือปฏิบัติ

เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวนำไปใช้ในการพิจารณาอีไอเอของโครงการประเภทโรงแรม และโรงพยาบาลด้วย ปรากฏว่ากลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและโรงพยาบาลสามารถยอมรับได้ ในส่วนของโครงการคอนโดฯ ซึ่งมีรูปแบบและขนาดใกล้เคียงกันก็น่าจะยอมรับได้ เพราะหลังมาตรการนี้บังคับใช้ผู้ประกอบการคอนโดฯหลายๆ โครงการก็ยอมปฏิบัติโดยไม่ได้โต้แย้ง นอกจากนี้หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้กับโครงการคอนโดฯ ยังเป็นการกำหนดมาตรการโดยใช้เกณฑ์ขั้นต่ำ เนื่องจากการปลูกต้นไม้ขนาดดังกล่าวมีข้อมูลทางวิชาการระบุว่า สามารถดูดซับความร้อนจากเครื่องปรับอากาศขนาด1ตัน1เครื่องเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น

ดังนั้นโครงการคอนโดฯที่จะยื่นรายงานอีไอเอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการตามที่กำหนด เพราะแม้จะทำให้เสียพื้นที่ไปบ้างแต่ก็สามารถช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้น และทำให้โครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ