Loading

ปี 51 รับสร้างบ้านแข่งดุ หวั่นขาดแคลนบุคลาก

วันที่ : 21 ธันวาคม 2550
ปี 51 รับสร้างบ้านแข่งดุ หวั่นขาดแคลนบุคลากร

              นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ พีดี เฮ้าส์ เปิดเผยถึงแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2551 ว่า อาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ 1.กลุ่มบ้านระดับบน เน้นความหรูหราและแตกต่าง 2.กลุ่มบ้านคุณภาพ เน้นวัสดุ ฝีมือได้มาตรฐาน และทันสมัย 3. กลุ่มบ้านระดับล่าง เน้นราคา ซึ่ง ณ วันนี้ผู้บริโภคฉลาดเลือกและฉลาดซื้อมากกว่าในอดีต จึงต้องหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะหันมาเลือกใช้บริการกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้น และเริ่มมีกลุ่มที่ต้องการสร้างบ้านหรูระดับราคา 20-50 ล้านบาท แต่การขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาสู่ภาคธุรกิจกำลังกลายเป็นปัญหาใหม่ โดยเฉพาะพนักงานระดับปฎิบัติการ จึงจำเป็นจะต้องมองหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันให้ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นที่รู้จักและยอมรับในภาคการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อเชิญชวนให้เข้ามาทำงานเมื่อจบปีการศึกษา

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ