Loading

ฝากรัฐบาลใหม่ดันกม.โบรก

วันที่ : 6 ตุลาคม 2550
ฝากรัฐบาลใหม่ดันกม.โบรกฯ

นายสมหมาย ภาษี รมช.คลัง กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในตลาดบ้านมือสอง จำเป็นต้องได้รับการผลักดันให้มีการซื้อขาย โดยผ่านตัวแทนนายหน้าซื้อขายบ้านมือสองอย่างมีระบบ ภายใต้การดูแลของกฎหมาย จะทำให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่อยู่อาศัยกันง่ายขึ้น เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทนายหน้าขายบ้านอยู่ทั่วไปทุกมุมของถนน

 

ทั้งนี้ในส่วนของการผลักดันให้มีการออกกฎระเบียบในการดูแลตัวแทนนายหน้าขายบ้านมือสองดังกล่าว คงต้องฝากไว้ให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้ดูแล เพราะเรื่องนี้ตนได้มีการพูดมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่บัดนี้ยังไม่เห็นความชัดเจน อย่างไรก็ดี หากทำได้ จะทำให้ประชาชนและตลาดมีความคุ้นเคยมากขึ้น ทั้งยังหนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดมีสภาพคล่องในการซื้อขาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ